Nadřízený mě - policistu - nutí vykonávat práci uklízečky. Má na to právo?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Pracuji u Policie ČR jako policista na jednom z obvodních oddělení. Můj nadřízený nám řadovým policistům nařizuje ve službě v uniformě v zimních měsících odklízet sníh na chodníku před budovou OO PČR, v létě shrabovat seno u tohoto objektu, v kancelářích musíme věšet záclony a podobně - má na toto právo, neporušuje nějaké předpisy a jsme povinni toto provádět i když jsou zde zaměstnány uklízečky? Práce nám nevadí, ale provádět takovou práci v uniformě na veřejnosti... Pokud by se mi při této činnosti stal úraz, mám nárok na plnění bolestného od zaměstnavatele jako v případě pracovního úrazu?

K Vašemu dotazu asi toto. Samozřejmě, že asi není náplní práce policisty odklízet sníh nebo věšet záclony. Výkon služby příslušníků ovšem řídí u Policie podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, vedoucí funkcionáři; obdobnou právní úpravu obsahuje zákoník práce ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel. Vedoucí funkcionář tedy v souladu se služebním předpisem řídí výkon služby dalších příslušníků a dává podřízeným příslušníkům rozkazy k výkonu služby a nakonec může za určitých okolností rozhodnout, že je třeba vykonat něco, co sice nesouvisí s náplní činnosti příslušníka, ale je to s ohledem na nějaké mimořádné okolnosti nezbytné. Zákoník práce výkon takových činností nazývá "činnosti v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů" a zákon č. 361/2003 Sb. v podstatě převzal v tomto směru právní úpravu zákoníku práce č. 65/1965 Sb., tedy starého zákoníku práce, který byl k 31. 12. 2006 zrušen. Při ukládání všech úkolů si musí být každý vedoucí funkcionář vědom toho, že podle ustanovení § 86 odst. 1 citovaného zákona "Bezpečnostní sbor je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví příslušníků při výkonu služby s ohledem na rizika spojená s možným ohrožením jejich života a zdraví; tato povinnost se vztahuje též na další osoby, které se s jeho vědomím zdržují ve služebnách." To je základní zásada zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podřízených, kterou musí mít na paměti neustále každý vedoucí příslušník, když ukládá úkoly a je pak jedno o jaké úkoly se jedná, jestli o úkoly, které jsou v náplni výkonu funkce nebo o úkoly tzv. v přímé souvislosti s výkonem funkce. Z ustanovení § 88 zákona č. 361/2003 Sb. pak vyplývá řada dalších důležitých zásad, v této souvislosti je třeba připomenout, že "bezpečnostní sbor je povinen nepřipustit, aby příslušník vykonával službu, jejíž výkon by neodpovídal jeho zdravotní způsobilosti". Pro případ, že však odklízíte sníh nebo hrabete seno, upozorňuji, že takovou práci ovšem nemůžete ani z hlediska zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce vykonávat v uniformách, k výkonu této práce by vám měl bezpečnostní sbor pořídit osobní ochranné pracovní prostředky podle ustanovení § 89 zákona č. 361/2003 Sb. Jinak samozřejmě platí podle § 90 zákona č. 361/2003 Sb., že služebním úrazem je poškození zdraví nebo smrt příslušníka úrazem při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním anebo pro výkon služby. Tato definice odpovídá definici pracovního úrazu z ustanovení § 190 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a je z ní patrno, že jako služební úraz se považuje i úraz utrpěný v přímé souvislosti s výkonem služby, tedy úraz, který vykoná příslušník na příkaz svého nadřízeného funkcionáře bez ohledu, jestli to souvisí s výkonem funkce či nikoliv. Podle ustanovení § 100 a násl. zákona č. 361/2003 Sb. odpovídá bezpečnostní sbor za škodu utrpěnou pracovním úrazem, takže není pochyb o tom, že v případě, když byste utrpěl v souvislosti s výkonem služby při činnosti, kterou jste vykonával na příkaz svého nadřízeného, úraz, jednalo by se o služební úraz a byl byste odškodněn nejen bolestným, ale případně všemi dalšími náhradami.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail