Může zaměstnanec nyní odmítnout testování na covid-19 a hrozí mu za to postih?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Magdaléna Svobodová.

Od 1. července 2021 bylo povinné testování na covid-19 ve firmách zrušeno, avšak na každé firmě záleží, zda v tom bude pokračovat nebo ne. Naše firma v testování nadále pokračuje a nazvala to jako benefit. A mě zajímá, zda konkrétně tento benefit mohu odmítnout. A také zda v případě nedostavení se na testy mohou zaměstnanci odebrat část z výplaty.

Po 1. červenci 2021 již sice není povinné plošné testování na covid-19 na pracovištích, ale zaměstnavatelé mohou nadále testování ukládat zaměstnancům jako povinnost s ohledem na § 102 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Podle něj jsou zaměstnavatelé povinni vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Záleží tedy na tom, zda ve Vašem případě ukládá zaměstnavatel testování na covid-19 zaměstnancům jako povinnost (i když to prezentuje navenek jako benefit), nebo se jedná o dobrovolné testování. Pokud jde o povinnost, musí ji zaměstnanec splnit a testování se podrobit.

Za porušení povinnosti nechat se testovat na covid-19 nemůže zaměstnavatel jednostranně strhnout zaměstnanci určitou část mzdy, protože zákoník práce umožňuje srážky ze mzdy jen z přesně stanovených důvodů (§ 145 a § 146), mezi něž tento případ nepatří. Zaměstnanec však v takovém případě porušuje povinnost při plnění pracovních úkolů. Pokud zaměstnavateli vznikne v důsledku uvedeného chování zaměstnance škoda, má zaměstnanec povinnost ji nahradit (§ 250 zákoníku práce). Může se jednat například o situaci, kdy se zaměstnanec nenechá testovat, bude však již nemocný covid-19, nakazí jiné zaměstnance a zaměstnavateli vznikne v důsledku toho škoda.

Autor článku: 

Komentáře

Guláš alias dort

28.07.2021 - 22:51 Zdenek Šenk
Po přečtení odpovědi paní JUDr. Magdalény Svobodové na shora položenou otázku mne napadla dvě slova: ,,guláš“ a ,,dort“, viz níže. 1. Paní Svobodová se v odpovědi dotazuje(?), zda je testování zaměstnanců na covid uloženo zaměstnavatelem jako povinnost nebo se jedná o testování dobrovolné? Jinak řečeno: ,,vy se na něco ptáte, já ale odpověď neznám (přesto si dovoluji vám odpovídat) a tak vám odpovím ,,ano“ i ,,ne“. Jedna z odpovědí je asi správná. Ještě pořád je to jenom guláš. Můj názor k bodu 1. Bod 1.1: Pokud zaměstnavatel plošné testování zaměstnanců na covid stanovil jako benefit, tak se nejedná o opatření zaměstnavatele podle § 102 ZP. Bod 1.2: Při postupu podle § 102 musí zaměstnavatel splnit další podmínky a ty nejsou v režimu benefitu možné zajistit. 2. Z guláše se stane dort (Jak pejsek a kočička vařili dort) ve chvíli, kdy je do guláše vražena náhrada škody podle § 250 ZP. Zaměstnanec se nenechal otestovat a nakazil jiné zaměstnance covidem(?) a zaměstnavateli tím vznikla škoda(?), za kterou (podle paní Svobodové) odpovídá neotestovaný zaměstnanec. Vzniklou škodu musí zaměstnanec zaměstnavateli uhradit. Můj názor k bodu 2. Bod 2.1: Především je nutné konstatovat, že tato část odpovědi dobře zapadá do celkové státní strategie zastrašování občanů (v tomto případě zaměstnanců) pandemií covidu. Bod 2.2: Protože má autorka odpovědi právnické vzdělání, tak jistě ví, že shora nastíněnou konstrukci odpovědnosti za onemocnění jiné osoby (zaměstnance) nelze zaměstnanci prokázat. Bod 2.3: Jediným cílem takto formulované odpovědi bylo zastrašit zaměstnance a tak se nám stal z guláše dort. Závěr – odpověď na otázku. V otázce je popsán případ, kdy zaměstnavatel nabízí zaměstnancům formou benefitu dobrovolné testování na covid. Nevyužití benefitu (zaměstnanec test na covid nepodstoupí) není porušením povinností při plnění pracovních úkolů. Zaměstnavatel nemůže vůči zaměstnanci, který nevyužil nabízený benefit (neotestoval se), použít žádné sankce. Je naprosto nepřijatelné, aby zaměstnavatel označil neotestovanou osobu (zaměstnance) za osobu odpovědnou za vznik škody související s pandemií covid. Zpracoval: Zdeněk Šenk.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail