MPO a ČOI: Kontroly odhalily vysokou míru síry v naftě ohrožující motory aut

Ve vzorku odebraném v závěru dubna byl limit síry překročen téměř 40krát.

Překvapivé výsledky přinesly kontroly motorové nafty odebrané u čerpacích stanic Českou obchodní inspekcí (ČOI). Vzorky odebrané v průběhu posledních týdnů ukázaly závažné, až čtyřnásobné, překročení limitů obsahu síry v motorové naftě. ČOI proto přistoupila k dalším mimořádným odběrům, které podezření, že je na českém trhu nejakostní nafta s nadlimitním obsahem síry, potvrdily. Tato zjištění byla u největších prodejců paliv na trhu, jejichž dodavatelem je jeden z největších dodavatelů pohonných hmot. Jeho jméno bude zveřejněno okamžitě po nabytí právní moci rozhodnutí.

 "Zjištění ČOI ukazují na to, že motorová nafta nebyla v pořádku. To je pro nás nepřijatelné. Uděláme proto vše, co je v našich silách, abychom zajistili řidičům, že budou u čerpacích stanic tankovat kvalitní palivo," prohlásil ministr Martin Kuba.

Z odborného stanoviska laboratoře, která rozbory vzorků odebraných ČOI prováděla, vyplývá, že zjištění se týkala více čerpacích stanic různých majitelů zásobovaných různými dopravci. Vadná motorová nafta pravděpodobně pocházela od jediného výrobce nebo dodavatele.

"Ve vzorku odebraném v závěru dubna byl limit síry překročen téměř 40krát, což představuje především poškození zájmů spotřebitelů, ale také vysoké riziko poškození životního prostředí. Výsledky rozboru vzorků odebraných na různých místech republiky signalizují, že se nejedná o náhodnou záležitost," konstatoval ředitel ČOI Jan Štěpánek. O závažném zjištění bylo okamžitě informováno Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tuto vysoce nejakostní naftu prodávala čerpací stanice na Šumpersku. Na základě těchto informací ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba vydal vedení ČOI pokyn k mimořádnému odběru vzorků motorové nafty u dalších čerpacích stanic.

Dalším z přijatých opatření MPO a ČOI je odběr a kontrola vzorků pohonných hmot přímo u výrobců. Informace byly postoupeny také Generálnímu ředitelství cel a provozovatelům čerpacích stanic budou ve správním řízení uloženy sankce odpovídající závažnosti zjištění. Po ukončení správních řízení bude veřejnost o výsledcích informovat ČOI.

Rizika vyplývající z vysokého obsahu síry v motorové naftě

Obsah síry v motorové naftě byl postupně příslušnou jakostní normou snižován až na současných 10 mg/kg, a to především z důvodu nežádoucích emisí oxidu siřičitého, tj. negativního vlivu na životní prostředí. Pokud se odchylka síry zvýší nad 20 mg/kg, může to kromě zvýšených emisí kysličníku siřičitého znamenat riziko poškození katalyzátorů a zařízení pro úpravu výfukových plynů. Vyšší obsah síry nad uvedenou hranici může signalizovat kontaminaci produktem s vyšším obsahem síry v důsledku neoprávněné manipulace s palivem.

U vzorku odebraného v Olomouckém kraji byla zjištěna závažná neshoda v průběhu destilační křivky, vysoký obsah síry a nedostatečná oxidační stabilita. Takto nejakostní palivo může způsobit poškození palivového systému a motoru. Vzhledem k uvedeným odchylkám může dojít k odlišnému spalování paliva a poškození katalytického systému. Tento fakt by v důsledku mohl způsobit nedostatečnou akceleraci a problémy např. při předjíždění. Následkem neočekávaných odlišných jízdních vlastností vozidla by mohla být např. srážka s protijedoucím vozidlem.

Zvýšený obsah síry byl zjištěn celkem u deseti vzorků motorové nafty ze 132 odebraných v závěru března a v dubnu u čerpacích stanic zejména ve Středočeském kraji, na Plzeňsku, Ústecku, na jihu Čech a severu Moravy. Zjištěné množství síry se pohybovalo od 13,4 mg/kg do 35,9 mg/kg. Nejvyšší obsah síry v motorové naftě, a to 402 mg/kg, byl odebrán 24. dubna v Olomouckém kraji. Kontrolovanému subjektu hrozí pokuta v maximální výši až pěti milionů korun.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail