Mohou pracující ve výškách pracovat samostatně?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Chtěl jsem se zeptat, zda-li je v nějakém právním předpisu konkrétně uvedeno, pro jaký typ práce ve výškách musí být na pracovišti dva pracovníci a kdy nelze práci provádět jako samostatný pracovník. Zaměstnanec naší firmy bude provádět revizi el. zařízení na mýtné bráně. Zařízení je vysoko nad zemí a zaměstnanec bude muset použít na pevno přidělaný žebřík. Může tuto práci vykonávat sám nebo na to musí být dva pracovníci?

Práce ve výškách je podle mého názoru prací vysoce rizikovou, takže je třeba vyjít z ustanovení § 5 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, které mimo jiné stanoví, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak. K tomu je pak vydáno prováděcí nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. V tomto nařízení vlády naleznete, co vše musí zajistit zaměstnavatel při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou. V příloze jsou pak stanoveny další požadavky organizace práce a pracovních postupů, které je povinen zajistit zaměstnavatel při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a mezi nimi jsou i požadavky na práci se žebříky.

Jinak toto nařízení výslovně nestanoví, že práci ve výšce nesmí vykonávat zaměstnanec osamoceně, ale zdůrazňuje, že při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci osamoceně nebo samostatně musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.

Konkrétní organizace práce, tj. rozhodnutí, zda práci bude vykonávat jeden zaměstnanec nebo dva zaměstnanci, je ale výhradně odpovědnost zaměstnavatele. Ten jediný se znalostí věci, tj. pracoviště i konkrétní požadované práce, musí rozhodnout, jak je práce riziková (musí provést identifikaci a vyhodnocení rizik) a musí sám zorganizovat práci tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail