Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 18. června 2007

Zdroj: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá na jednání Vlády ČR v pondělí 18. 6. 2007 dva materiály.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá na jednání Vlády ČR v pondělí 18. 6. 2007 dva materiály:

  • Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2006 (předkládáno k informaci)
  • Roční souhrnná zpráva o plnění úkolů obsažených v programovém dokumentu „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“ (předkládáno k projednání)

1) Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2006

Předkládaná výroční zpráva obsahuje informace o vzniku a poslání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, o složení Rady a informace o sekretariátu Rady. Těžiště zprávy je v informování o konkrétní činnosti a výsledcích Rady a jejích stálých výborů v roce 2006. Zpráva zahrnuje odkaz na internetové stránky, na kterých jsou zveřejňovány informace o Radě. V závěruje uveden plán činnosti Rady na rok 2007.

Předkládaný materiál „Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2006“ nezakládá žádný nárok na státní rozpočet, popřípadě ostatní veřejné rozpočty.

2) Zpráva o plnění úkolů obsažených v programovém dokumentu „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“

Souhrnná zpráva o plnění priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů za rok 2006 obsahuje:

  • zhodnocení současného stavu v rovných příležitostech pro ženy a muže,
  • informace o činnosti nestátních subjektů v prosazování rovnosti žen a mužů (sociální partneři, nestátní neziskové organizace),
  • vyhodnocení plnění úkolů uložených vládou pro prosazování rovnosti žen a mužů,
  • návrh aktualizovaných úkolů pro prosazování rovnosti žen a mužů.

Předkládaný materiál je vyrovnaný z hlediska rovnosti příležitostí žen a mužů a vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže podporuje. Plnění priorit a postupů vlády při prosazování žen a mužů má dlouhodobě pozitivní dopad na jednotlivé druhy veřejných rozpočtů i na podnikatelské prostředí.

S ohledem na dělbu kompetencí ve vládě se navrhuje, aby role koordinátora vnitrostátní agendy týkající se postavení žen ve společnosti byla převedena z ministra práce a sociálních věcí na ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny. V tomto směru došlo k dohodě o převodu 5 funkčních míst z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad vlády, včetně odpovídajících finančních prostředků.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail