Mám povolit přístup na pracoviště synovi zaměstnankyně?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Zaměstnankyně chce povolit přístup na pracoviště (dekorace porcelánu - sedí u stolu) pro svého osmiletého syna na dobu cca půl  - 1 hod., tj. do skončení své pracovní doby. Za jakých podmínek ji to mohu povolit? Co když syn například uklouzne a bude mít úraz. Jsem za to zodpovědný, když mi zaměstnankyně podepíše prohlášení, že je s ní na pracovišti na vlastní nebezpečí? Chtěl bych jí vyjít vstříc, ale bojím se.

Rozhodnutí, zda přítomnost nezletilého syna zaměstnankyně na pracovišti zaměstnavatel povolí či nikoliv je jen a jen na něm.

Zákoník práce přítomnost cizích osob na jeho pracovištích zaměstnavateli nezakazuje. Zaměstnavatel je ale „povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích“. V tomto případě je zaměstnavatel, pokud přítomnost nezletilce na pracovišti umožní, povinen vytvořit pro něj neohrožující podmínky. Přitom musí vycházet nejen z hodnocení rizik, ale i z osoby nezletilce, zejm. jeho rozumového vývoje.

Pokud by i při splnění uvedených povinností uložených zaměstnavateli došlo u nezletilce v době přítomnosti na pracovišti k poškození jeho zdraví, neznamená to, že za škodu bez dalšího odpovídá zaměstnavatel – to platí jen u pracovních úrazů (tzv. objektivní odpovědnost zaměstnavatele). V uváděném případě by bylo třeba zjišťovat, zda škoda na zdraví vznikla zaviněním druhé osoby či nikoliv. Odpovědný za škodu by byl ten, kdo její vznik zavinil. To platí obdobně i pro případ, že by škodu (na zdraví nebo na majetku) způsobil na pracovišti přítomný nezletilec. V tom případě by nastupovala odpovědnost toho, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled, tedy matky nezletilce.

Autor článku: 

Komentáře

Další rizika

30.10.2012 - 09:42 Jan Gregar
K dotazu bych rád upozornil na jiné riziko přítomnosti nezletilého syna zaměstnankyně, než je riziko úrazu. U takových situací běžně dochází k tomu, že ta maminka v dobrém úmyslu využije přítomnosti ratolesti k tomu, aby jí s prací její dítko pomáhalo. Stačí, když jí bude porculánové talířky podávat či rovnat v krabici. V tom okamžiku ale začně pro zaměstnavatele vykonávat práci a to práci bez uzavření pracovněprávního vztahu, čili práci nelegální - práci na černo. A může se lehce stát, že se buď dílem náhody, nebo dílem nějakého dobráka spoluzaměstnance tato skutečnost stane předmětem kontroly inspekce práce. Zaměstnavatel se samozřejmě bude zcela správně hájit tím, že tato práce nevznikla z jeho příkazu a neprobíhá s jeho vědomím a svolením, ale už to bude on, kdo se bude muset vyvinit a tedy on bude tím, kdo bude tahat ta kratší provázek. To, že je celá situace absurdní, vědí všichni. Tedy bohužel mimo těch, kteří takovou legislativu vytvářejí a schvalují. Sankce spojené s tímto společensky velice "nebezpečným konáním" jsou samozřejmě (záměrně) likvidační. Dejte si na to proto pozor! ;)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail