Lze očkování sociálních pracovnic hradit z rozpočtu města?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Na našem úřadě byl vznesen požadavek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na zabezpečení očkování pro pracovnice uvedeného odboru, které pracují i v terénu (setkání s klienty nemocnými TBC, AIDS, žloutenkou aj.). Jedná se o činnosti vyplývající z jejich pracovního zařazení a z náplně zastávané funkce. Je v tomto případě možné považovat očkování pracovnic vykonávajících výše uvedené činnosti za určitý (specifický) druh OOPP, a tudíž je hradit z rozpočtu města z položky 5132 - ochranné pomůcky? Mohl by zaměstnavatel v souladu ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) toto očkování nařídit, a tudíž též hradit z rozpočtu města?

Toto je výhradně otázka prevence rizik. Každý zaměstnavatel, tedy i každý městský úřad musí mít svoji odborně způsobilou osobu v prevenci rizik, která mu provádí prevenci rizik podle § 102 zákoníku práce a vyhodnocuje, jakým způsobem se mají rizika minimalizovat. To Vám ukládá § 9 a 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A právě tato osoba odborně způsobilá v prevenci rizik Vám může se znalostí podmínek výkonu práce konkrétních zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví sdělit, jestli je očkování nezbytné nebo ne. Já Vám to sdělit nemohu, neznám podmínky Vašeho úřadu ani náplň práce dotčených zaměstnanců. Nakonec byste se mohli poradit i s Vaším lékařem závodní preventivní péče (i toho podle § 103 zákoníku práce mít musíte).To je principielní otázka bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, a jak správně v dotaze uvádíte, za BOZP odpovídá výhradně zaměstnavatel. Proto také nikdo tak říkajíc „od zeleného stolu“ do toho zaměstnavateli zasahovat nemůže.

Jinak samozřejmě očkování není OOPP, to nelze hradit z položky ochranné pomůcky. Očkování se hradí z prostředků určených na preventivní prohlídky, na očkování a na úhradu nákladů spojených s činností lékaře závodní preventivní péče. Můžete se s ním dohodnout, aby provedl dotčeným zaměstnancům očkování.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail