Kvalifikovaná osoba pro prohlídku pracovních plošin

Zdroj: 

Dotaz byl publikován na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Podle článku 3.2 přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb. se musí provádět běžná prohlídka pracovních plošin v intervalu, který nesmí překročit 3 měsíce. Tato povinnost je také stanovena v normě ČSN ISO 18893 čl. 5.2.4, kde je uvedeno, že běžná prohlídka musí být provedena kvalifikovanou osobou. Může být touto kvalifikovanou osobou obsluha, která je vyškolena, seznámena s průvodní i provozní dokumentací a prakticky zacvičena na konkrétní model pracovní plošiny?

Běžná prohlídka je kontrola vyhrazeného technického zdvihacího zařízení (pracovní plošiny) s cílem ověřit technický stav podle průvodní dokumentace v souladu s právními a ostatními předpisy [např. dle zmíněné ČSN ISO 18893 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz (dále jen „ČSN ISO 18893“)] k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pravidelných intervalech v mezidobí revizí a zkoušek, které provádí osoba s kvalifikací stanovenou podle místního provozního předpisu, a to ve smyslu čl. 1.1 písm. c) přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „nařízení vlády č. 193/2022 Sb.“).

Požadavky na minimální odbornou praxi pro činnosti na vyhrazených zdvihacích zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni odborného vzdělání jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb. Osoba provádějící kontroly musí být minimálně vyučena v oboru strojním nebo elektrotechnickém a mít dvouletou praxi v oboru.

V dané problematice zastává Státní úřad inspekce práce názor, že kvalifikovaná osoba je zcela jednoznačně definována v čl. 3.10 ČSN ISO 18893. Kvalifikovanou osobou se tak rozumí osoba, která na základě uznaného stupně vzdělání, osvědčení nebo profesního postavení nebo rozsáhlých znalostí, školení a zkušeností úspěšně prokázala svou schopnost řešit nebo analyzovat problémy spojené s předmětnou věcí, prací nebo projektem.

Provozovatel rozhodne, a také i stanoví bližší kvalifikační požadavky na osobu provádějící běžnou prohlídku pracovních plošin, zejména v návaznosti na provedenou analýzu rizik v rámci příslušného subjektu a s přihlédnutím k průvodní dokumentaci dodané výrobcem (dodavatelem) příslušné pracovní plošiny, v konkrétním pracovním systému. Obsah pracovního systému je uveden v čl. 2.3.1 přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail