Kulatý stůl u příležitosti 15. výročí programu Bezpečný podnik

Zdroj: 

Zajímavé zkušenosti z praxe si předávali účastníci akce "Kulatý stůl u příležitosti 15. výročí programu Bezpečný podnik", která se konala 2.11. v Praze.

Úvodem pohovořili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí - Daniela KubíčkováPavel Dvořák. Začátky mezinárodního programu Bezpečný podnik sahají do poloviny devadesátých let. Tehdy se sešli zástupci MPSV, inspekce práce a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a uvažovali nad tím,  jak morálně ocenit firmy, které dbají o bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Výsledkem byl tento program a od té doby je vyhlašován každoročně. V průběhu let o něj začalo mít zájem stále více podnikatelských subjektů. V současnosti se oceněním Bezpečný podnik může pyšnit 70 podniků.

Ztráty způsobené nevyhovujícími pracovními podmínky a špatnou péčí o zdraví pracovníků jsou odhadovány na více než 5 % HDP členských zemí Evropské unie. V České republice jsou odhadovány na 30 miliard Kč ročně. Zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí je základní prioritou Evropské unie. Za zmínku stojí i obdobné programy na podporu zlepšení pracovních podmínek - Podnik podporující zdraví a Správná praxe.

Do programu BP se čím dál více zapojují i nadnárodní společnosti a společnosti s celorepublikovou působností. Nedostatky v péči o BOZP se stále objevují u malých firem. Podnikatelé by si měli uvědomit, že neexistuje podnik, který by byl dobrý ekonomicky a zároveň měl nízkou úroveň BOZP. Tyto dvě oblasti jsou navzájem propojeny. Na podporu zlepšení BOZP v malých podnicích se rozbíhá projekt on-line interaktivního posuzování rizik - OIRA (Online interactive Risk Assessment), o kterém jsme vás informovali v tiskové zprávě.

Jiří Vala, odborný garant programu Bezpečný podnik, o programu informoval podrobněji. Vzhledem ke svému rozsahu a zaměření je určen především pro velké a středně velké subjekty. U malých subjektů je důležitým kritériem rizikovost. Klíčovým parametrem u subjektů zapojených do programu je pracovní úrazovost. Pokud se u držitele osvědčení Bezpečný podnik zvýší výskyt úrazovosti, osvědčení mu může být odňato.

Prvotní informace zájemci získají u místně příslušného inspektorátu práce (OIP) a na webu Státního úřadu inspekce práce. Subjekt musí odpovědět na všechny otázky z kontrolního seznamu obsaženého v příručce. Musí doložit splnění podmínek i ze souvisejících oblastí – KHS, ČIŽP, HZS. Místně příslušný OIP provede kontrolu splnění všech požadavků programu BP.  Společnosti zapojené do programu mají možnost využívat bezplatnou poradenskou službu v průběhu celého procesu přípravy a realizace programu.

V letech 1996 – 2011 bylo předáno celkem 205 osvědčení Bezpečný podnik a nyní ho vlastní 65 právních subjektů. Následující společnosti se účastní programu celých 15 let.

Pětinásobní držitelé:

  • Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov,
  • ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany,
  • Momentive Speciality Chemicals, a.s. (dříve Hexion),
  • Metrostav a.s., Praha,
  • Dřevozpracující družstvo, Lukavec.

Setkání u kulatého stolu se zúčastnili zástupci podniků Metrostav, a.s., a Pražská energetika, a.s. Společnost Metrostav a.s., která v letošním roce slaví 40. výročí svého vzniku, zastupovala Lidmila Kleinová. Společnost má cca 3200 kmenových zaměstnanců, ale jako zhotovitele najímá 8 – 9 tisíc OSVČ a řemeslníků z menších firem a sdružení. U těchto pracovníků je BOZP na velmi nízké úrovni. I když společnost dbá na to, aby zhotovitelé ještě před nástupem na smluvní zakázku byli průkazně proškoleni a seznámeni s riziky na protokolárně předaném pracovišti, úrazům nelze zabránit.

Společnost si velmi cení osvědčení Bezpečný podnik. Věří, že si objednatel raději zvolí firmu, která je držitelem osvědčení, než nějakého neznámého, byť i lacinějšího dodavatele, protože chce mít zaručenou kvalitu díla. Poděkování patří inspektorům SÚIP i ostatních oblastních inspektorátů, kde Metrostav naplňuje své smluvní zakázky.

Podnik Pražská energetika, a.s., který je také držitelem osvědčení Podnik podporující zdraví 3. stupně, zastupoval Jaroslav Bek. Podle jeho názoru je smyslem zajištění bezpečnosti práce výchova každého jednotlivce naučit chránit sebe sama a předcházet rizikům denní činnosti bez ohledu na složitost práce.

Pro informace o rizicích a ke školení používají British standard BS 8800,  rizika jsou zpracovávána  pro jednotlivé činnosti v rámci celé skupiny PRE. „Každý zaměstnanec je v rámci své kvalifikace plně zodpovědný za bezpečnost práce. Společnost zaměstnancům nabízí různá očkování a nadstandardní zdravotní vyšetření. Když si zaměstnance takto nakloníme, věříme, že budou mít lepší vztah i k bezpečnosti práce. Kromě toho každý rok investujeme 1,5 mld. Kč do modernizace zařízení,“ říká Jaroslav Bek.

Lidský faktor se v této společnosti považuje za velmi důležitý. Zaměřují se i na výchovu dětí, aby věděly, jak zacházet s elektrickým zařízením v bytě. Mimo jiné se podíleli na přípravě hudebního vzdělávacího programu pro mateřské a základní školy s názvem PREventivní triky k použití elektriky.

Když zjistili zvýšený výskyt vloupání bezdomovců do trafostanic, kde se ztrácel materiál, řešili to výukovým programem pro bezdomovce. Přímo v organizacích, které jim pomáhají, názorně upozorňovali na to, jak vypadá úraz el. proudem, popáleniny. Setkalo se to s velkým úspěchem. Několik let po sobě nezaznamenali ani jedno vloupání.

Alena Horáčková informovala o dětských výtvarných soutěžích, které k posílení povědomí o bezpečném chování pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Letos žáci tvořili na téma BEZPEČNOST - ÚDRŽBA - ELEKTŘINA. Vítězné práce se objeví v kalendáři na rok 2012. Informace o soutěžích najdete na těchto stránkách.

Za Národný inšpektorát práce na Slovensku vystoupila Laurencia Jančurová. Na Slovensku byl v minulých letech vyhlášen také program Bezpečný podnik s tím rozdílem, že BOZP v podnicích nehodnotili inspektoři, ale soukromé firmy. Podniky o program neměly zájem. Poté, co zavedli obdobný systém jako u nás, se letos přihlásilo 18 firem. Pozitivně hodnocena byla také výtvarná soutěž BOZP očima dětí, z obrázků dětí vzniklo pexeso. Letos probíhá projekt bezplatných přednášek na téma BOZP a zákoník práce pro děti v dětských domovech.

Lukavec

Obr. 1 Dřevozpracující družstvo, Lukavec - před 15 lety

Lukavec

Obr. 2 Dřevozpracující družstvo, Lukavec - po implementaci požadavků programu BP

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail