Koronavirus - pracovněprávní souvislosti a příprava pracoviště na onemocnění COVID-19

Zdroj: 

Co dělat, když se zaměstnanec vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem a není nařízena karanténa, nebo když je v nařízené karanténě v ČR nebo v cizině? Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti? Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu Koronavirus a pracovněprávní souvislosti a Ministerstvo zdravotnictví manuál přípravy pracoviště na onemocnění COVID-19.

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa)

Primárně je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví.

Zaměstnanec by měl s ohledem na ustanovení § 102 odst. 1 a § 106 odst. 4 zákoníku práce zaměstnavatele informovat o tom, že se vrátil z oblasti zasažené koronavirem.

Nejsou-li orgány ochrany veřejného zdraví stanovena konkrétní mimořádná opatření, upozorní zaměstnavatel zaměstnance, který jej informoval o návratu z oblasti zasažené koronavirem, na jeho povinnost kontaktovat svého registrujícího lékaře v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění. Ten rozhodne, zda zaměstnanec bude uznán dočasně práce neschopným, popřípadě mu bude na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nařízena karanténa, izolace či karanténní opatření (dále jen „karanténa“).

V případě, že se u zaměstnance neprojevují příznaky infekčního onemocnění, je s ohledem na vykonávanou práci vhodné, aby zaměstnavatel z preventivních důvodů učinil některé z následujících opatření, směřujících k tomu, aby se zaměstnanec po určitou dobu (zpravidla 2 týdny) zdržoval mimo pracoviště a kolektiv spolupracovníků. K tomu lze využít tyto nástroje:

1) Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa - například z domova). Protože jde o dohodu, na změnu místa výkonu práce (na práci z domova) není povinen druhý účastník pracovněprávního vztahu přistoupit.

2) Zaměstnavatel by provedl vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn a včas s tím seznámil zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-li se se zaměstnancem jinak.

3) Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

4) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou „ze dne na den“. Za porušení povinností na úseku dovolené může orgán inspekce práce zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 200 000 Kč (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce).

Není-li využit v konkrétním případě žádný z výše uvedených nástrojů, pak je možné, aby zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu.

Celá tisková zpráva je uvedena v příloze.

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti

Níže uvedená opatření (bez významných nákladů) mohou pomoci omezit šíření infekcí na vašem pracovišti. Tato opatření je vhodné začít používat hned, tedy ještě před výskytem COVID-19 ve Vašem okolí. Mohou tím být ušetřeny nemalé náklady v souvislosti s případným výskytem COVID-19.

1) Ujistěte se, že vaše pracoviště jsou čistá a hygienická.

  • Povrchy (např. stoly, židle) a předměty (např. telefony, klávesnice) musí být pravidelně ošetřen dezinfekčním prostředkem.

Proč? Protože kontaminace povrchů, kterých se zaměstnanci a zákazníci dotýkají, je jedna z hlavníc způsobů šíření různých infekcí, včetně COVID-19.

2) Připomínejte všem osobám na pracovišti, aby si pravidelně a důkladně myli ruce mýdlem a používali vhodnou desinfekci.

  • Umístěte dezinfekční dávkovače rukou na viditelná místa na pracovišti. Ujistěte se, že jsou tyto zásobníky pravidelně doplňovány.
  • Propagujte mytí rukou prostřednictvím plakátů.
  • Informujte zaměstnance o těchto opatřeních také dalšími komunikačními kanály, např. na intranetu, informace na poradách.
  • Ujistěte se, že všechny osoby na Vašem pracovišti mají možnost umývat si pravidelně ruce.

Proč? Protože mytí zabíjí virus na vašich rukou a zabraňuje šíření COVID-19.

3) Zajistěte respirační hygienu na Vašem pracovišti.

Osoby s respiračními příznaky (kašel, kýchání) mají dodržovat následující opatření:

  • Zakrývat si nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo ústenkou při kašli a kýchání.
  • Použité ochranné prostředky ihned po použití likvidovat, pokud možno co nejdříve provést hygienu rukou.
  • Zajistěte na pracovišti jednorázové papírové kapesníky a uzavíratelné koše.

Proč? Protože dobrá dýchací hygiena brání šíření COVID-19.

4) Sledujte aktuální informace a doporučení ke služebním cestám zaměstnancům na webu www.mzcr.czwww.mzv.cz.

5) Informujte své zaměstnance, dodavatele a zákazníky, že pokud zaznamenají příznaky podobné COVID-19, ale také mírný kašel nebo zvýšená teplota (37,3 °C nebo více), musí zůstat doma. Měli by také zůstat doma (nebo pracovat z domova), pokud užili lék na snížení teploty, jako je paracetamol/acetaminofen, ibuprofen nebo aspirin, které mohou dočasně potlačit příznaky infekce COVID-19.

6) Zaměstnancům je nutné zdůrazňovat, že musí zůstat doma, i když mají jen mírné příznaky (může se jednat o COVID-19).

7) Umožněte zaměstnancům čerpání zdravotního volna, tzv. sick days.

Celý manuál přípravy pracoviště na onemocnění COVID-19 je uveden v příloze.

Další informace v souvislosti s koronavirem můžete najít na webových stránkách Českomoravské konfederace odborových svazůStátního zdravotního ústavu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail