Kontroly paletových vozíků

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Jaké kontroly nebo revize a jak často je nutné provádět u paletových vozíků (standardní bez motoru)? Případně prosím odkaz na ČSN normu.

V případě kontrol paletových vozíků (standardní bez motoru) je nutné vycházet zejména z průvodní dokumentace výrobce, pokud zaměstnavatel nestanoví místním provozním bezpečnostním předpisem jinak.

Obecně pak v problematice kontrol paletových vozíků (standardní bez motoru) vycházíme ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména z § 4 odst. 1, tzn. zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být dle písm. c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Dalším souvisejícím právním předpisem v dané problematice je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dle § 4 odst. 1 kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Dále dle odst. 2 zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

K části dotazu, který se týká problematiky odkazu na ČSN normu, uvádíme některé technické normy, např. ČSN EN ISO 3691-5 (268812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky a dále ČSN EN 1755 + A1 (268815) Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu. Další podrobnější informace je možno najít na webových stránkách ÚNMZ nebo také ve Věstníku ÚNMZ.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail