Kontrolní činnost zaměřená na zastřené zprostředkování zaměstnání v roce 2023

Kontrolní činnost zaměřená na oblast zastřeného zprostředkování zaměstnání je od roku 2017 jednou z hlavních kontrolních priorit orgánů inspekce práce.

Zastřené zprostředkování zaměstnání výrazným způsobem pokřivuje trh práce, má významné dopady v daňové oblasti, ale i v oblasti srovnatelných pracovních podmínek zaměstnanců nelegálních agentur práce a kmenových zaměstnanců pseudouživatele. Přestupek zastřeného zprostředkování zaměstnání byl do legislativy zaveden novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen zákon o zaměstnanosti), účinnou od 29. 7. 2017. Za zastřené zprostředkování bylo však možné postihnout pouze nelegální agenturu práce, ale bez dopadu na pseudouživatele. Přitom pseudouživatelé se na nelegálním jednání podíleli výraznou měrou také. Proto byla přijata novela zákona o zaměstnanosti, účinná od 2. 8. 2021, která rozšířila definici přestupku spočívajícího v zastřeném zprostředkování kromě poskytovatele rovněž na subjekt, který výkon zastřeného zprostředkování umožní. V případě naplnění přestupku výkonu i umožnění zastřeného zprostředkování hrozí právnické a fyzické podnikající osobě pokuta od 50 000 až do 10 000 00 Kč, fyzické osobě až do výše 5 000 000 Kč. Výše pokuty byla s ohledem na společenskou závažnost stanovena na stejnou úroveň jako v případě nelegálního zaměstnávání.

K 31. 8. 2023 provedl SÚIP celkem 296 kontrol přímo zaměřených na oblast zastřeného zprostředkování zaměstnání. Kontroly proběhly u 292 subjektů, přičemž se jednalo o 277 právnických osob a v 15 případech o podnikající fyzické osoby. Z celkového počtu 296 kontrol byly nedostatky zjištěny ve 231 případech a celkový počet zjištěných porušení pracovněprávních předpisů dosáhl počtu 943 porušení, přičemž přímo zastřené zprostředkování zaměstnání bylo zjištěno u 198 kontrolovaných subjektů. Kromě výše uvedených kontrol bylo zastřené zprostředkování zaměstnání v rámci kontrol, primárně zaměřených na jinou kontrolní oblast, zjištěno také u dalších 134 subjektů. Tyto kontroly byly nejčastěji zaměřeny na nelegální zaměstnávání. Celkově bylo zastřené zprostředkování zaměstnání v roce 2023 zjištěno u 217 subjektů, a dále bylo již také odhaleno 122 podnikatelských subjektů, které výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožnily.

Současně bylo kontrolami zaměřenými na oblast zastřeného zprostředkování zaměstnání zjištěno 451 osob při výkonu nelegální práce. V 430 případech šlo o cizince (nejčastěji občany státní příslušnosti Ukrajina a Moldavsko), v 14 případech o občany EU a v 7 případech se jednalo o občany ČR.

Za přestupek zastřeného zprostředkování zaměstnání bylo v roce 2023 uloženo celkem 119 pokut v celkové výši 69 381 000 Kč, což je již aktuálně vyšší částka, než jaká byla uložena za celý rok 2022. Jedná se o všechny pokuty uložené v roce 2023, částečně se tedy může jednat o pokuty za zastřené zprostředkování zaměstnání zjištěné kontrolami provedenými v předchozích letech.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail