Kontrolní činnost v oblasti elektrických zařízení v roce 2013

Kontrolní činnost v oblasti elektrických zařízení je v letošním roce zaměřena na opatření související s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem.

Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti soustředí především na ochranu před úrazem elektrickým proudem, provedení elektrických instalací, pohyblivé a poddajné přívody, provozní dokumentaci elektrických zařízení, organizaci práce v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.2 a odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice.

V rámci tohoto úkolu bylo k 31. 7. 2013 provedeno 491 kontrol u 488 kontrolovaných subjektů. Při všech kontrolách bylo zjištěno 2 055 nedostatků představujících porušení závazných právních předpisů. V rámci zákonných povinností byl nejčastěji porušen zákoník práce v § 102 odst. 1, kdy zaměstnavatel nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nepřijal opatření k předcházení rizikům, zejména tím, že nebyla stanovena osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení. Dále pak zaměstnavatelé neprovádějí vyhledávání a vyhodnocování rizik při práci na elektrických zařízeních tak, jak to požaduje § 102 odst. 3 zákoníku práce.

Porušení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, se týkalo nejčastěji § 4 odst. 1 písm. c), kdy zaměstnavatel neprováděl pravidelné a řádné údržby, kontroly nebo revize zařízení. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, bylo nejčastěji porušeno v § 4 odst. 1, kdy pracoviště a pracovní prostředí nesplňovala další podrobnější požadavky, které jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení, a to zejména v bodech 2.1. elektrické instalace (pohyblivé a poddajné přívody) a 10. skladování a manipulace s materiálem a břemeny (nosnost podlahy, regály – nosnost buněk atd.)

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, bylo nejčastěji porušeno v § 4 odst. 2, kdy kontrolovaná zařízení nebyla vybavena provozní dokumentací.

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, byla nejčastěji porušena v § 14 odst. 5, kdy kontrolovaný subjekt nerozhodl při změně pracovního poměru pracovníka o rozsahu jeho zkoušky, popřípadě nepotvrdil platnost dosavadního osvědčení.

Zjištěnému počtu nedostatků odpovídají i sankční postihy, které oblastní inspektoráty práce uplatnily ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Oblastní inspektoráty práce uložily doposud v rámci plnění tohoto úkolu 20 pokut v celkové částce 347 000,- Kč. V rámci plnění tohoto hlavního úkolu se inspektoři snaží působit také formou prevence a osvěty.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail