Kontrola a prohlídka regálů a žebříků

Zdroj: 

V objektu veřejné správy jsme vydali požadavek, aby každý vedoucí zaměstnanec pracoviště (odboru, oddělení, referátu) určil osobu, která 1x ročně provede kontrolu regálů, žebříků a schůdků ve své spisovně, případně archivu. Zaměstnanci však vyjádřili nesouhlas s tím, že ke kontrole nemají potřebnou technickou kvalifikaci a znalosti a požadují provádění kontrol externí firmou. Je skutečně potřeba technická znalost a odbornost na kontrolu regálů, do nichž se ukládají spisy a dokumenty? Dále bych se chtěla informovat, zda je rozdíl mezi každoroční kontrolou regálu a prohlídkou technického stavu regálu (na trhu existuje několik firem, které tuto prohlídku nabízejí). Mám stále dojem, že pokud jde o regály v administrativní budově, jedná se o běžnou kontrolu na uživatelské úrovni.

O práci na žebřících pojednává nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. V příloze tohoto nařízení vlády je používání žebříků věnována část III. A je tam stanoveno, že zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.

V nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, §  4, se kontrola provádí nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Kontrolu žebříků a regálů ve spisovně může tedy provést kdokoliv poučený zaměstnavatelem. Může to také být odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik, kterou musí mít každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců. Protože laická kontrola není schopna odhalit některé technické nedostatky, může si výrobce stanovit v návodu, který odborník má provést technickou prohlídku. Bývá to zástupce výrobce. Technickou prohlídku nějakou firmou, která to nabízí na internetu, nedoporučujeme.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail