Konference „Pracovní právo v Evropské unii“

Zdroj: 
V pondělí 22. října 2007 pořádal Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase a předsedy parlamentního výboru pro sociální politiku Ing. Zdeňka Škromacha konferenci „Pracovní právo v Evropské unii“.

V pondělí 22. října 2007 pořádal Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase a předsedy parlamentního výboru pro sociální politiku Ing. Zdeňka Škromacha konferenci „Pracovní právo v Evropské unii“.

Impulsem k uspořádání konference byla zpráva Evropského parlamentu „O modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“. Zpravodajem se v Evropském parlamentu stal polský poslanec Jacek Protasiewicz, člen klubu Evropské lidové strany – Evropských demokratů, který se konference v Poslanecké sněmovně osobně zúčastnil.

Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde se konference konala, přivítal účastníky poslanec Evropského parlamentu MUDr. Milan Cabrnoch. Následovala prezentace místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase, který publiku představil svou koncepci pracovního práva. Upozornil, že současná novela zákoníku práce je pouze novelou technickou a že vláda připravuje koncepční novelu zákoníku práce. Cílem koncepční novely zákoníku práce je liberalizovat pracovně právní vztahy zejména v oblastech délky a průběhu zkušební doby, pracovních poměrů na dobu určitou, ukončování pracovních poměrů a úpravy pracovní doby. Ministr dále promluvil o záměru resortu zavést zelené karty pro zahraniční pracovníky. Účelem je vytvořit transparentní a snadno kontrolovatelný systém, který by liberalizoval získávání pracovních sil v zahraničí. Pro samotné zahraniční žadatele bude přínosem zavedení systému, který by spojoval povolení k pobytu a pracovní povolení.

MUDr. Milan Cabrnoch ve svém vystoupení upozornil na nutnost reformovat pracovní právo, neboť současné pracovní právo se velmi liší od reality světa práce. Je třeba zavést pružnější pravidla a snížit nadměrnou ochranu zaměstnanců, která často vede k tomu, že zaměstnavatelé váhají s vytvořením pracovního místa. Jedním z řešení je podpořit vznik různých typů smluvních vztahů, což usnadní zaměstnatelnost osob, které nemohou pracovat třeba celých osm hodin, anebo v obvyklou dobu. To se týká rodičů s dětmi, ale též důchodců
a dalších občanů.

Posledním řečníkem byl poslanec Evropského parlamentu Jacek Protasiewicz, který představil zprávu parlamentu „O modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“. Evropský parlament žádá větší bezpečnost i flexibilitu pracovního trhu, což je vyjádřeno termínem flexicurity (flexibility + security). Zpráva jasně uvádí, že bez ekonomického růstu není možné vytvořit více pracovních míst a že je nutné snížit  administrativní zátěž zaměstnavatelů v oblasti pracovně právních vztahů. Pan Protasiewicz upozornil, že bez liberalizovaného pracovního práva nebudeme schopni čelit konkurenci asijských států ani USA. Uvedl, že reforma pracovního práva je nutná ve všech členských státech EU, s tím, že nové členské státy mimo to ještě čeká změna struktury pracovních míst
ve prospěch služeb.

K příspěvkům řečníků měli možnost vyjádřit se panelisté, kterými byli jak zástupci zaměstnanců, tak zástupci zaměstnavatelů. Poslanec Evropského parlamentu JUDr. Richard Falbr (ČSSD) se domnívá, že termín flexicurity je protimluv a že snížení ochrany zaměstnanců je krok o sto let zpět. Dále řekl, že sociální státy mohou být velice konkurenceschopné a jako příklad uvedl skandinávské státy. Předseda Českomoravského odborového svazu pan Milan Štěch podpořil stanovisko JUDr. Falbra a řekl, že se domnívá, že současný zákoník práce je dostatečně liberální a není třeba jej novelizovat. Prezident Hospodářské komory Dr. Ing. Jaromír Drábek apeloval zejména na nutnost stabilizace pracovního práva. Změny v každém volebním období neprospívají ani zaměstnancům ani zaměstnavatelům. Pan Drábek dále uvedl, že je třeba najít rovnováhu mezi bezpečností a flexibilitou pracovního práva a mezi ochranou zaměstnanců i zaměstnavatelů. Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy Ing. Zdeněk Liška upozornil, že zaměstnanost je úzce provázána se vzděláváním a že je třeba zajistit, aby vzdělávání odpovídalo potřebám trhu. Dále je třeba vyjasnit pracovně právní vztahy a zapracovat v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, tak aby bylo možné znovu zaměstnávat osoby dlouhodobě nezaměstnané a aby se zkrátilo mezidobí mezi dvěma zaměstnáními. Panelovou diskuzi uzavřela předsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku RNDr. Alena Palečková, která přivítala otevření diskuze o pracovním právu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail