Konference BOZP potřetí – vysoká odborná úroveň a návštěvnický rekord

Zdroj: 

Dne 21. listopadu 2017 uspořádalo nakladatelství Verlag Dashöfer, spol. s r.o. a jím provozovaný portál BOZPprofi již třetí ročník Konference BOZP s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Akce navázala na předchozí dva úspěšné ročníky a přilákala opět o něco více účastníků z řad odborné veřejnosti: do lavic konferenčního sálu tentokrát zasedlo 235 účastníků z podnikové praxe a téměř 50 hostů – předních osobností naší BOZP.

Akce měla také bohatý doprovodný program v podobě expozic významných firem působících v oboru. Letos se ve foyer konferenčních prostor hotelu Grandior představilo celkem 9 společností: dodavatelů OOPP i jiných řešení pro oblast BOZP.

Program v sále se skládal výhradně z vyzvaných přednášek. V úvodu účastníky krátce pozdravil JUDr. Jaroslav Stádník z Ministerstva práce a sociálních věcí, které i letos konferenci udělilo záštitu. Po něm si vzal slovo Robert Křepinský z Rady vlády pro BOZP, který byl zároveň odborným garantem akce a také celou konferenci moderoval. Ten zmínil významné novinky za uplynulé období a předestřel výhled do blízkého budoucna, zejména v legislativní oblasti. Po něm vystoupila MUDr. Anežka Sixtová, jedna z hlavních autorek nové úpravy pracovnělékařských služeb, účinné od 1. 11. 2017. Ta seznámila se změnami, k nimž dochází v této souvislosti v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vysvětlila, jaké k nim vedly důvody a také s tím, co bude obsahem vyhlášky o PLS očekávané v těchto dnech, která bude prováděcím předpisem pro novelizované znění zákona č. 373/2011.

Druhý dopolední blok byl věnován státnímu zdravotnímu dozoru a vystoupily v něm dvě zástupkyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Nejdříve to byla Ing. Alice Klingerová, ředitelka sekce hygieny práce, na téma nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a po ní Mgr. Pavla Šitychová, vedoucí oddělení hygieny práce v rámci územního pracoviště KHS v Kolíně, která hovořila o kategorizaci prací a zkušenostech z kontrol v terénu.

Po obědě následoval blok, který by bylo možné nazvat právnickým. Zde nejdříve JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. společně s Mgr. Bc. Michalem Peškarem, oba z kanceláře Randl Partners, promluvili o řešení problémů s alkoholem na pracovišti a po nich JUDr. Martin Mikyska na konkrétním případu předvedl některé sporné momenty, typicky řešené při projednávání odškodnění za pracovní úraz.

Poslední blok konference pak byl zaměřen na techničtější témata. Zde nejdříve Martin Šturma, vedoucí inspekčního orgánu Mostecké montážní a.s. hovořil o statusu, povinnostech a oprávněních osoby zodpovědné za provoz VTZ a po něm na úplný závěr konference Ing. Milan Kondziolka navázal na svou loňskou přednášku o novele zákona č. 309/2006 Sb., a problematiku plánu BOZP.

I letos byla všechna přednesená témata bouřlivě diskutována. Konference pro tentokrát nepřijala žádné konkrétní závěry, i přesto zaznamenali organizátoři vesměs velmi pozitivní ohlasy napříč celou odbornou obcí. Ve stejných prostorách se navíc předchozí den konala úspěšná konference Povinnosti v podnikové ekologii II a také Kulatý stůl k nové úpravě pracovnělékařských služeb. Konference tak byla společně s dodavatelskou výstavou v předsálí součástí širšího celku, v kontextu ČR unikátně kombinujícího vybraná témata z oblastí podnikové ekologie a BOZP. Jedinečné je také propojení platformy pro předávání odborných informací s doprovodným programem zaměřeným na trh a dodavatelská řešení. Za oba dny prošlo přednáškovými sály celkem 550 osob. Na některá témata diskutovaná na všech těchto akcích naváže již brzy nakladatelství specializovanými akcemi. Sledujte proto www.kursy.czwww.BOZPprofi.cz.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail