Kdo může provádět školení 1. pomoci?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Chtěla bych si upřesnit informace o školení první pomoci. Pracuji jako odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik, vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, obor všeobecná sestra. Dále jsem absolvovala kurz u ČČK, který je platný 2 roky. Mohu jako bývalá zdravotní sestra školit první pomoc místo poskytovatele pracovnělékařských služeb (PLS)? Je nutné k tomuto podepsat například písemnou dohodu s poskytovatelem PLS? Je nutné ke školení doložit doklad o vzdělání?

Je možné, aby absolventka střední zdravotnické školy, obor všeobecná sestra prováděla školení první pomoci. Protože v oboru již nepracujete, je nutné abyste si odborné znalosti v první pomoci průběžně doplňovala podle nových vědeckých poznatků, nejlépe na opakovaných kurzech ČČK, vždy před uplynutím platnosti kurzu předchozího. Poskytovatel pracovnělékařských služeb může některé služby poskytovat prostřednictvím dalších pověřených osob, v konkrétním uváděném případě bude záležet na poskytovateli, zda uvedenou část pracovnělékařských služeb bude od další osoby požadovat. Pokud k dohodě dojde, doporučujeme sepsat písemnou dohodu, kde bude uveden alespoň rozsah prací, včetně časových nároků a úhrady za poskytnuté služby (je věcí smluvních stran, jaký bude obsah dohody). Doklad o vzdělání byste měla předložit poskytovateli pracovnělékařských služeb a údaje o vzdělání by měly být obsaženy i v sepsané dohodě.

Autor článku: 

Komentáře

Citace Zákoníku práce:

14.04.2014 - 23:00 Vít Hofman
Citace Zákoníku práce: "Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti." Nikde se nic nepíše o doplňování znalostí, nikde se nic nepíše o minimální odborné způsobilosti / vzdělání, nikde se nic nepíše o propagaci červeného kříže. Existuje spousta i soukromých organizací, které se zabývají školením první pomoci a jejichž schopnosti v této oblasti několikanásobně převyšují schopnosti průměrného člena - instruktora PP - ČČK - bez urážky. Z mého pohledu se dá slovní spojení "ve spolupráci" chápat např. i jako... "Já, poskytovatel pracovnělékařských služeb, souhlasím, aby školení provedl ten a ten". Opět bych zdůraznil, že nikde není napsáno, že souhlas poskytovatele musí být písemný. Na druhou stranu bych zdůraznil, že za BOZP odpovídá zaměstnavatel a je tedy i na jeho odpovědnosti, koho školením první pomoci pověří. Nehledal bych v tom zase až takovou vědu. Zejména ve státě, kde je běžné, že např. "vstupní" školení BOZP provádí personální pracovnice, která např. o výrobě ví, znovu bez urážky, kulové. V praxi se často opomíná vybavení zaměstnanců určených k "poskytování první pomoci". Této povinnosti bych také věnoval zvýšenou pozornost.

Re: Souhlas

08.12.2014 - 17:57 Šárka Nováková
Zcela souhlasím s tímto příspěvkem. A když už jste zmínil odbornost školitele, tak ještě přisadím také velmi málo reflektovanou skutečnost: ona totiž laická první pomoc je vlastně další specifická odbornost a rozhodně ji neovládá každý zdravotník, ani každý lékař, ani každý odborník pracovního lékařství... Podle mých zkušeností jsou v tom dobří zpravidla právě zdravotníci sdružující se ve zmiňovaných soukromých organizacích školících PP, některé (opravdu jen některé) spolky ČČK, a sem tam i nějaký doktor (většinou víc z osobního zájmu, než čistě z hlediska své profesní odbornosti).

Dobrý den,

15.04.2014 - 07:00 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Hofmane, na toto téma již tady několik diskuzí bylo. Je ovšem třeba neplést si povinnosti vyplývající ze zákoníku práce (jak uvádíte Vy) a povinnosti vyplývající ze zákona o specifických zdravotních službách a jeho prováděcí vyhl. č. 79/2013 Sb. Zákoník práce § 102 odst. (6) stanoví: .. při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Vyhl. č. 79/2013 Sb. v § 2 stanoví, co je obsahem pracovnělékařských služeb: pod písm. b) bodem 12 poradenské činnosti spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele. Jsou tedy zde dva požadavky. První, vyplývající ze zákoníku práce, a to je určit potřebný počet zaměstnanců k organizování první pomoci atd. a zajistit jejich vyškolení a vybavení ve spolupráci s poskytovatelem PLS. Druhý požadavek vyplývající z vyhl. č. 79/2013 Sb. a to je provést zařízením poskytujícím PLS školení určených zaměstnanců k poskytování první pomoci. Domnívám se, že paní doktorka Rážová odpověděla tazatelce zcela správně. V obou případech je to na domluvě obou stran, zaměstnavateli a poskytovateli PLS. V každém případě by samotné školení měli provádět kvalifikované osoby a zdravotníci, ať už ČČK, profesionální záchranáři, lékař nebo zdravotník zařízení poskytujícího PLS. Pochopitelně, že čím větší profesionál v poskytování první pomoci, tím lépe. Souhlasím s Vámi, že se v praxi velmi často opomíjí vybavení zaměstnanců určených k poskytování první pomoci ve vztahu k daným rizikům. Mnohdy je to pojato jako formální záležitost.

Re:

15.04.2014 - 08:42 Vít Hofman
Dobrý den pane Chalupa. Nedomnívám se, že bych napsal cokoliv, co by rozporovalo požadavek vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Re:

15.04.2014 - 08:57 Norbert Chalupa
Pane Hofmane, nic takového jsem nenapsal, nicméně v úvodu Vaší reakce zní citace ze zákoníku práce ve vztahu k organizování poskytování první pomoci a to nesouvisí s dotazem tazatelky, potažmo odpovědí MUDr. Rážové. Na toto byla moje reakce.

Nejednoznačnost legislativy

25.04.2014 - 01:14 Radoslav Vlasák
Opět zřejmě jeden příklad toho, k jakým zbytečným nejasnostem může vést určitá nejednoznačnost (či neprovázanost) naší legislativy. Poskytovateli pracovnělékařských služeb (PLS) je vyhláškou uložena poradenská činnost, spočívající mj. přímo v provádění školení zaměstnanců určených pro poskytování první pomoci, zaměstnavateli pak zákonem pouze spolupráce s poskytovatelem PLS při jejich proškolení a vybavení. Zákon (čili v tomto případě zákoník práce) má obecně vyšší právní sílu, než vyhláška (byť ta je vydána na základě zmocnění v zákoně) - je tedy (podle mne) hlavně na zaměstnavateli, jak se s touto povinností vyrovná. A od poskytovatele PLS pak může (opět podle mne) třeba pouze chtít, aby mu poradil či doporučil, kdo a v jakém rozsahu by mu měl zmíněné zaměstnance proškolit (např. v případě, že PLS zajišťují příslušní praktičtí lékaři, protože ti nejspíš potřebný časový prostor pro přímé školení určených zaměstnanců budou hledat asi jen velmi obtížně). Samozřejmě by mělo vždycky jít o rozumnou dohodu obou stran - jenomže je to často především "o lidech" a o jejich ochotě či neochotě (příp. schopnosti či neschopnosti) se domluvit. A nejednoznačnost (či neprovázanost) legislativy k tomu svým způsobem přispívá.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail