K ukončení programu Phare 2003 – Rozvoj lidských zdrojů (RLZ)

Zdroj: 
Dne 20. března 2007 se konalo na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR závěrečné zasedání Monitorovacího výboru Phare – RLZ. V souvislosti s ukončením programu Phare 2003 – RLZ, v rámci kterého obdržela Česká republika prostředky v objemu 18,05 mil. EUR (cca 541,5 mil. Kč), byli členové výboru informováni o výsledcích realizace a zhodnocení naplnění cílů tohoto programu a jeho přínosu pro Českou republiku

Dne 20. března 2007 se konalo na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR závěrečné zasedání Monitorovacího výboru Phare – RLZ. V souvislosti s ukončením programu Phare 2003 – RLZ, v rámci kterého obdržela Česká republika prostředky v objemu 18,05 mil. EUR (cca 541,5 mil. Kč), byli členové výboru informováni o výsledcích realizace a zhodnocení naplnění cílů tohoto programu a jeho přínosu pro Českou republiku.

Program Phare 2003 - RLZ byl zahájen podpisem Finančního memoranda dne 15. října 2003. Po přípravné etapě, vyhlášení výzev a výběru z podaných žádostí byly vybrané projekty realizovány v období březen 2005 – srpen 2006. Do konce března 2007 bude probíhat jejich závěrečné vyúčtování.

Program Phare 2003 – RLZ byl zaměřen na přípravu využívání prostředků z Evropského sociálního fondu. Finanční prostředky byly určeny pro 7 cílových regionů soudržnosti spadajících pod tzv. Cíl 1, tj. všechny regiony ČR kromě Prahy. Cílem programu Phare 2003 RLZ byla příprava na implementaci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a zlepšení fungování trhu práce. Program Phare 2003 - RLZ poskytoval finanční podporu pro zlepšení úrovně zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v regionech a pro dokončení a testování příslušných struktur tak, aby měly příslušnou absorpční a implementační kapacitu pro realizaci opatření OP RLZ na národní a regionální úrovni.

V rámci grantových schémat bylo podpořeno celkem 257 projektů, z toho 110 v oblasti posílení aktivní politiky zaměstnanosti a 147 v oblasti integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením.

Realizace programu Phare 2003 - RLZ v České republice byla velmi úspěšná, o čemž se měli možnost přesvědčit i členové Monitorovacího výboru při prezentacích příkladů konkrétních realizovaných projektů a to projektu: „Příležitostná registrovaná práce“, realizovaného společností Sodexho Pass ČR, a. s. a projektu „Podpora poskytovatelů ve Středočeském kraji při odstraňování opatření omezujících pohyb osob“, jehož realizátorem byl Středočeský kraj.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail