Jsou rozhodnutí o zařazení práce do kategorie časově omezená?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

V roce 2002 vydali okresní hygienikové rozhodnutí o zařazení práce do kategorií (pro naše jednotlivá pracoviště). Jsou tato rozhodnutí nějak časově omezená? Je potřeba po určité době podat nový návrh nebo se návrh předkládá pouze při změně, která může vést ke změně zařazení práce do kategorie?

O zařazení zaměstnanců do kategorií pojednává ustanovení § 37 a následující zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle něj platí obecná zásada, že o zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Návrh předkládá zaměstnavatel, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Práce do druhé kategorie zařazuje výhradně zaměstnavatel sám, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie, nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví. Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první. Pokud se týká prací zařazených do kategorie druhé, tak pro ty platí, že ty si určuje zaměstnavatel a zaměstnavatel je pouze povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce údaje rozhodné pro toto zařazení, že konkrétní práce zařadil do druhé kategorie. Jinak samozřejmě v případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na její zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen bezodkladně předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví návrh na jejich zařazení.

Z výše uvedeného vyplývá, že o zařazení prací do druhé kategorie si rozhoduje výhradně zaměstnavatel sám, orgánu ochrany veřejného zdraví však pouze oznámí, že další práce zařadil do druhé kategorie. Pokud se nemění podmínky, tak rozhodnutí orgánu ochrany platí po časově neomezenou dobu. Orgán ochrany veřejného zdraví si sám plánuje kontroly, na kterých by provedl přehodnocení rozčlenění prací do kategorií a případně rozhodne, jestli u zaměstnavatele zařadí do třetí kategorie ještě další práce.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail