Práce v kategorii 1 a zároveň v riziku ohrožení zdraví. Jde to dohromady?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Zajímalo by mě, jestli je možné a zda se v praxi někdy vyskytuje vyhodnocení relevantních rizikových faktorů na pozici skladník odpovídající výsledné kategorii práce 1, když současně je na této pozici obsluhován vysokozdvižný vozík (VZV), což je ve smyslu vyhlášky č. 79/2013 Sb. práce s rizikem ohrožení zdraví. Obsluha VZV by například mohla být prováděna jen občas a nebyla by hlavní pracovní činností skladníka. Jaká perioda lékařských prohlídek by zde potom platila? A je vůbec možná tato kombinace kategorie práce 1 při současném provádění práce s rizikem ohrožení zdraví? Pokud ano, musí mít v takovém případě zaměstnavatel smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, tzn., zaměstnanci by nemohli absolvovat lékařské prohlídky u svého praktického lékaře, přestože by byli v kat. práce 1?
 
Zaměstnavatel je povinen při odeslání zaměstnance na pracovnělékařskou prohlídku jej vybavit žádostí o provedení této prohlídky, která musí obsahovat náležitosti stanovené § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějšícj předpisů (dále jen „vyhláška“). Když se blíže podíváme do uvedeného ustanovení vyhlášky, zjistíme, že do žádosti se mj. uvádí rizikové faktory konkrétní práce. Za rizikové faktory se podle ustanovení § 2 písm. a) bod 2 vyhlášky považují rizikové faktory pracovních podmínek podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce, včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů. To tedy jinak znamená, že musíme tyto faktory rozlišovat. Je teoreticky možné, že může obsluha vysokozdvižného vozíku být zařazena do kategorie první (vycházím z toho, že podle Vašeho názoru zde nejsou rizikové faktory pracovních podmínek, jako jsou fyzická zátěž, pracovní poloha apod.) a přitom je v riziku ohrožení života a zdraví, takže je u ni stanovena lhůta periodické prohlídky podle ustanovení § 11 odst. 3 vyhlášky jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Samozřejmě to platí, pokud není možné zde uplatnit § 11 odst. 4 vyhlášky. Pokud bude mít zaměstnavatel obsluhu vysokozdvižného vozíku zařazenou do kategorie první, musí svého zaměstnance vysílat na pracovnělékařskou prohlídku ke smluvně zajištěnému poskytovateli pracovnělékařských služeb, neboť zde nelze uplatnit ustanovení § 54 odst. 2 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, protože uvedený zaměstnanec vykonává činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem, tedy vyhláškou č. 79/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na závěr je tedy nutné si uvědomit, že jsou různé typy rizikových faktorů a že automaticky neplatí definice „co je v riziku ohrožení života a zdraví musí zároveň být ve druhé či vyšší kategorii“. Kategorizace prací řeší rizikové faktory pracovních podmínek (vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a neřeší rizika ohrožení života a zdraví podle přílohy č. 2 bod II vyhlášky.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail