Jsou letní dětské tábory bezpečné?

Zdroj: 

Letní dětské tábory nabízejí mnohá dobrodružství. Například v podobě různých bojových her nebo činností, v nichž je třeba prokázat odvahu. Bohužel mnohdy přinášejí i dobrodružství nechtěná, která mohou mít smutný konec. O tom, jak se řeší bezpečnost na vybraných táborech, aniž by bylo nutné slevovat na pestrosti a dobrodružnosti, jsou následující řádky.

Oddělení sportu Domu dětí a mládeže Praha 2 nabízí devět letních táborů (soustředění zaměřená na různé sporty, tábory pro nejmenší, vodácký putovní tábor atd.), které zaštiťuje vedoucí oddělení sportu Karla Rampasová. Podle jejího názoru by rodiče měli začít s výběrem tábora včas. Měli by si zjistit, kdo ho pořádá, jací tam jsou vedoucí, ideální je doporučení ostatních, kteří už mají s táborem zkušenosti. U větších organizací je lepší šance dozvědět se, o jaký typ tábora jde.

Od rodičů se vyžaduje lékařské potvrzení, že dítě je schopno účastnit se tábora (platí rok), ze kterého je například patrno, jestli je na něco alergické.  Potvrzení o bezinfekčnosti se dává v den odjezdu. „Jsem ráda, když mi rodiče s vyplněnou přihláškou předají i další informace o dítěti, například jestli je plavec nebo neplavec, jestli nemá noční děsy, jestli může spát na vyvýšené posteli. Jeden chlapeček potřeboval před usnutím položit ruku na hlavu, aby se zklidnil. To jsme ale na začátku tábora nevěděli, a tak jsme tři dny zjišťovali, proč nemůže usnout,“ říká Karla Rampasová. Vedoucí na jejích táborech jsou většinou již osvědčení spolupracovníci, kteří přes rok vedou kroužky nebo ti, s kterými se už na táborech setkala. Musí být proškoleni hlavním vedoucím, který musí mít kurz hlavního vedoucího, kde se jedna přednáška věnuje výhradně bezpečnosti. Existují i kurzy pro oddílové vedoucí, ale ty nejsou povinné. Na táboře nesmí chybět zdravotník, který musí absolvovat kurz zdravotníka na zotavovacích akcích. 

Před příjezdem dětí se tábor zkontroluje, jestli na ně nečíhá žádné nebezpečí. Hned po příjezdu si sednou spolu s vedoucími a po vzájemném představení si sdělí pravidla tábora. Pravidla visí také na nástěnce, ale je důležité s dětmi mluvit. I při nočních hlídkách, které jsou stále oblíbené na stanových táborech, vedoucí na děti dohlížejí. I když ony o tom samozřejmě nevědí. Tábory, kde je více než třicet dětí do 15 let, chodí kontrolovat hygienik.  „U nás mají všechny děti úrazové pojištění, ale úrazy jsou naštěstí málo časté. Loni na florbalovém soustředění si jeden chlapec zlomil zápěstí, ale to ho neodradilo a letos jede znova. Z peněz od pojišťovny si koupil novou florbalovou hůl. Jsem ráda, že děti si z našich táborů odnášejí pozitivní zážitky, nejdůležitější je pro ně dobrý program a vedoucí,“ říká na závěr Karla Rampasová.

Daleko od civilizace, na břehu Slapské nádrže, každoročně pořádá Sport club K3 Letní dětský tábor u Žraločí zátoky se zajímavým programem. Je velkou výhodou, že sem jezdí děti, které už se znají ze sportovního klubu. Jejich program s názvem Nebojsa si vzal za cíl boj proti šikaně na školách. „Naše bojové umění vychází z obrany. Učíme naše cvičence využívat sílu soupeře proti němu samému. Problém ovšem je v našem zákonodárství. Odražený útočník má dost drzosti k tomu, aby poukazoval na neoprávněné užití bojového umění proti sobě, i když on sám se při šikaně nerozpakuje použít cokoliv. Zavedli jsme proto do našich tréninků karate výuku speciálních technik, které umožní zneškodnit nepřítele bez jeho zranění. Útočník tak přijde o pověst velkého rváče a děti se ho přestanou bát. Jedná se o vybrané techniky sebeobrany využívající systém pák a tlaků na citlivá místa,“ říká šéftrenér a hlavní vedoucí tábora Milan Klukáček.

Hned po příjezdu na tábor jsou všichni účastníci poučeni o pravidlech chování na táboře. Pro malé bojovníky je samozřejmostí tato pravidla dodržovat. „Ale vždycky se najde někdo, koho musíme více hlídat. Menší děti si například rády hrají se zapalovačem, u starších zase může být problémem alkohol. Někdy chod tábora narušují rodiče, kteří dětem stále volají. Proto jsme rodičům doporučili, aby svým potomkům mobily na tábor nedávali,“ říká jeden z vedoucích. Tábor je velmi sportovně náročný, takže tam nemá nikdo moc času zlobit. Kromě pravidelných tréninků, děti jezdí na pramicích nebo hrají fotbal a vybíjenou. Vše má svá bezpečnostní pravidla. Všichni účastníci používají při tréninku osobní ochranné prostředky, minimálně chrániče na zuby, ruce a holeně. Před odjezdem na tábor rodiče zajistí potvrzení o bezinfekčnosti, jsou povinni informovat hlavního vedoucího, s čím se dítě léčí, jaké užívá léky. Musí písemně potvrdit, že dítě uplave ve vodě alespoň 50 m. Přestože na táboře není žádný neplavec, na lodích se chrání záchrannými vestami.

Kromě toho, že se děti naučí bránit, zlepší si pohyblivost a fyzickou odolnost, zvýši si sebevědomí, naučí se kázni a disciplíně, což jim pomůže i ve škole.

Již druhým rokem fungují tábory pro děti ve sportovním a relaxačním areálu O2 žluté lázně ve spolupráci s občanským sdružením Sluníčka. Jejich velkou výhodou je, hlavně pro malé děti, že se večer vracejí domů k rodičům. Děti se zde mohou zabavit nácvikem sportů jako je například plážový volejbal, fotbal v kleci na písku, nohejbal, stolní tenis či bruslení na in-line bruslích, nebo také angličtinou a výtvarkou. Účastníci táborů si mohou vybrat i speciální program, který jim ve vybraných dnech přiblíží zajímavou formou historii i přírodu. Těšit se mohou na středověké rytířské turnaje, na sokolníky ze záchytné stanice pro dravce a sovy, lze navštívit i jezdecký oddíl.

O děti se starají zkušení vedoucí, kteří již s dětmi pracovali, někteří mají i pedagogické vzdělání. Stejně jako děti jsou i oni důkladně proškolení ohledně bezpečnosti. Všichni se musí řídit táborovým řádem. Nesmí se zde kouřit, děti smí jíst pouze jídlo, které dostanou na táboře, pokud si něco kupují na výletě, musí to konzultovat a ukázat. Nesmějí na vzdálenost 3 metry od Vltavy, musí hlásit pokaždé, když se někam vzdalují (i na WC), nesmí odcházet s jinými lidmi než pracovníky tábora apod. „Zavedli jsme také tzv. předávací a přejímací protokol. Když rodič ráno dítě přivede, podepíše, v kolik hodin dítě odevzdal a podepíše to také příslušný pracovník. To samé se děje, když si rodič dítě večer odvádí,“ říká Hana Jurášková, tisková mluvčí O2 žluté lázně.  Po celou dobu je v areálu k dispozici kvalifikovaný zdravotník vybavený potřebnými léky i zdravotnickým materiálem.

Příměstské tábory, kdy se děti vracejí denně domů, pořádají i domy dětí a mládeže.

Právní předpisy týkající se dětských táborů:

  • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 135/2004 Sb., o hygienických požadavcích na koupaliště, sauny a písek v pískovištích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 252/2004 Sb., o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail