Je OSVČ povinna umožnit orgánům ochrany veřejného zdraví vstup do své provozovny?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Dobrý den, pracuji jako truhlář (OSVČ) ve vlastní dílně bez zaměstnanců. Provedl jsem měření hluku a prašnosti, mám tedy určenou kategorizaci prací a tím stanovena určitá pravidla k BOZP. Jsem povinen absolvovat lékařské prohlídky? Je mou poviností vpouštět pracovníky hygieny ke kontrole?

V ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že zaměstnavatel zajišťuje pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání. Z toho tedy plyne, že pokud fyzická osoba podnikající nezaměstnává žádného zaměstnance, povinnost zajistit pracovnělékařské služby včetně absolvování se na ni nevztahuje. Upozorňujeme, že i pro osobu, která podniká podle zvláštního právního předpisu a není zaměstnavatelem platí některé povinnosti stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 37, 38, § 39 odst. 2 písm. b) část textu před středníkem a § 40 až 42. Rovněž státní zdravotní dozor se provádí i v provozovnách těchto osob, proto je i OSVČ povinna umožnit orgánům ochrany veřejného zdraví vstup do své provozovny a umožnit tak jeho provedení.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail