Je možné ukončit pracovní poměr před ukončením pracovní neschopnosti?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Po uplynutí podpůrčí doby v nejbližší době by mi měla skončit pracovní neschopnost (PN). Jsem objednaná k pracovní lékařce pro lékařský posudek a podmínkou je ukončená PN. Důvod mé PN trvá, nemohu se vrátit na pracoviště, budu žádat o invalidní důchod I. stupně. Zdravotní problémy se nezlepšily, naopak trvají stále. Je ukončení pracovní neschopnosti podmínkou pro lékařský posudek, na jehož základě by mi měl skončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů?

Zásadně platí, že posuzovat pracovní schopnost k práci (lékařem pracovnělékařské péče) nemá smysl, dokud zaměstnanec není plně schopen práce. To musí rozhodnout lékaři, jestli jste práce schopná (a když tak, jaké práce jste schopná), nebo jestli se léčíte a jste práce neschopná. To, že si budete žádat o invalidní důchod, neznamená, že nejste schopná práce. U invalidního důchodu I. stupně je pokles pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, to znamená, že z více jak poloviny je pracovní schopnost zachována. Invalidé I. i II. stupně práci běžně vykonávají. Pak je ovšem třeba hledat práci vhodnou s ohledem na změněný zdravotní stav.

Lékař pracovnělékařské péče bude pouze posuzovat, zda jste schopná nebo neschopná vykonávat práci, kterou máte sjednanou v pracovní smlouvě. Bude posuzovat pouze Váš zdravotní stav ve vztahu k vykonávané práci a pracovnímu prostředí u zaměstnavatele, nic víc. Aby mohl být s Vámi ukončen pracovní poměr, musíte mít posudek, že jste pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci. Dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci se rozumí stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví.

Navíc ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů považuji za skutečně krajní řešení. Zaměstnavatel má vždy povinnost především zaměstnance převést na jinou vhodnou práci (s ohledem na změněný zdravotní stav), a pak teprve, když by takovou práci neměl, ukončit pracovní poměr. Proto doporučuji, abyste se pokusila se zaměstnavatelem jednat o zařazení na jinou vhodnou práci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail