Jakou mám naději na uznání nemoci z povolání?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji 17 let jako žehlířka. Nyní jsem po operaci pravého ramene.  Už mnohokrát jsem šéfa i mistrovou prosila o přeřazení ze zdravotních důvodů, dokonce jsem měla i lékařské potvrzení, že tuto práci pro nadměrné přetěžování nemohu dělat. V zaměstnání se propouštělo a práci, co dělali dva i tři lidé, musel zvládnout jeden. Také bylo mnoho přesčasů a pracovních sobot a to mě úplně položilo. Už jsem nemohla bolestí spát, ruka mě celé noci trnula. Tuto situaci jsem řešila i u psychologa, jelikož v práci byl ze strany zaměstnavatele tvořen psychický nátlak ve smyslu "dělej nebo běž". Je mi 50 let a mám obavu, co budu dál dělat. Ruka není plně funkční a mám problém i s běžnou domácí prací. Po operaci jsem byla na klinice pracovního lékařství, aby mi uznali nemoc z povolání. Žádost bude prozkoumána. Jakou mám šanci na úspěch?

Jakou máte naději na úspěch, já nemohu odhadnout, to je záležitost výhradně medicínská, to rozhodnou lékaři. Ordinariát chorob z povolání rozhodne, jestli Váš zdravotní stav dosáhl intenzity nemoci z povolání či alespoň ohrožení nemocí z povolání a v té souvislosti také navrhne Vám i Vašemu zaměstnavateli vhodné opatření, např. převedení na jinou práci. To ale skutečně předbíhám, to musíte vyčkat závěrů ordinariátu, protože já jsem jen právník. Klinika nemocí z povolání vydává posudky ve správním řízení, takže je možnost se proti nim odvolat, to ale budete mít uvedeno v poučení. Domnívám se, že na klinice nemocí z povolání Vás podrobně vyšetří a že Vám sami navrhnou, co by pro Vás bylo vzhledem k Vašemu věku a zdravotnímu stavu nejlepší. Možná že budete muset časem uvažovat i o změně zaměstnání, to ale je asi také zatím předčasné.

Dnes doporučuji vyčkat na závěr kliniky nemocí z povolání a na jejich doporučení. Oni ten posudek také zašlou lékaři závodní preventivní péče Vašeho zaměstnavatele (každý zaměstnavatel musí mít lékaře závodní preventivní péče) a ten by měl zaměstnavateli doporučit další. Podle mé zkušenosti ale na lékaře závodní preventivní péče moc nespoléhejte, ti často jdou na ruku zaměstnavateli, osobně doporučuji, dejte více na radu odborníků z kliniky nemocí z povolání, ti jsou nezaujatí.

A poslední rada na závěr. Nenechte se zaměstnavatelem dotlačit do situace, že byste dala sama výpověď nebo podepsala dohodu o skončení pracovního poměru, před tím Vás upřímně varuji. Dohodu byste mohla podepsat tehdy, když byste měla v ruce potvrzení od zaměstnavatele, že uznává svoji odpovědnost za Vaši nemoc z povolání (pokud bude uznána) a že zařídí její řádné odškodnění. Pokud by Vám bylo přiznáno ordinariátem jen ohrožení nemocí z povolání, tedy nižší stupeň než sama nemoci z povolání, pak je třeba trvat na tom, že nechcete skončit pracovní poměr a tam byste měla dostat lékařský posudek o tom, že práci nemůžete vykonávat a zaměstnavatel by byl povinen Vás převést na jinou práci a doplácet Vám tzv. doplatek do průměrné mzdy. Pozor, tento doplatek přísluší pouze po dobu trvání pracovního poměru u zaměstnavatele. To není náhrada mzdy při nemoci z povolání, která v podstatě se zaměstnancem přechází i při skončení pracovního poměru k jinému zaměstnavateli.


 

Autor článku: 

Komentáře

Pro uznání

10.02.2011 - 12:01 František Černý
Pro uznání nemoci z povolání jsou rozhodující následující hlediska: 1) je diagnóza pacienta na seznamu nemocí z povolání? Seznam je dán legislativou. 2) míra poškození zdraví (posoudí klinika nemocí z povolání) 3) zda pracoval pacient za podmínek, které umožňují vznik nemoci z povolání a u kterého zaměstnavatele naposledy. Toto pro kliniku nemocí z povolání zjišťuje příslušná Krajská hygienická stanice, za účasti pacienta, v drtivé většině případů jsou provedena příslušná měření, např. Fyzické zátěže, přímo na konkrétním pracovišti. Doporučuji uschovávat doklady o veškerých platbách spojených s různými vyšetřeními, dopravou na vyšetření. Pokud je choroba z povolání vyhlášena, má poškozený nárok na proplacení těchto nákladů a často to bývají nemalé částky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail