Jak evidovat opakované porušování předpisů zaměstnancem?

Zdroj: 

Ráda bych se zeptala zda existuje způsob (forma/tiskopis), jak evidovat, že zaměstnanci ve výrobním provozu neuposlechnou upozornění, že nedodržují bezpečnostní pokyny na pracovišti. Typickým příkladem je, že zaměstnanec opakovaně například neskládá materiál předepsaným způsobem, až se stane, že na něj spadne a zaměstnanec nahlásí pracovní úraz. Jde o evidenci pro případ, že by došlo například ke sporu se zaměstnancem nebo nutnost doložit (například u soudu), že zaměstnanec opakovaně nedodržoval bezpečnostní pokyny, ačkoliv na to byl opakovaně upozorňován. 

Takový tiskopis není. Pokud zaměstnanec nedodržuje bezpečnostní pokyny na pracovišti, můžete ho upozornit na možnost výpovědi podle § 52 písm. g) zákoníku práce: „Jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.“ Kopii upozornění uschovejte. V případě pracovního úrazu byste se pak mohli zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela nebo zčásti (§ 270 zákoníku práce).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail