Informace k zemětřesení

V tomto týdnu se na území Karlovarského kraje opakovaně vyskytly zemětřesné jevy. Zde je pár rad a informací jak se zachovat...

Zásady chování při zemětřesení

Zemětřesení lze očekávat pouze v malých oblastech západních a severovýchodních Čech a severní Moravy a Slezska. Otřesy půdy mohou trvat od několika vteřin do několika minut. Po silném zemětřesení mohou přijít v nepravidelných intervalech slabší dotřesy. Proto je důležité být informován o doporučených postupech při zemětřesení.

Před silným zemětřesením:

 • rozmyslet si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se nacházíte /v budově, na cestě
 • vypnout přívody vody, plynu a energie
 • uvědomit si, zda vás neohrožují poličky, skříně a další volné předměty
 • prostudovat si důležitá telefonní čísla, lokální návod pro případ zemětřesení
 • připravit si evakuační zavazadlo

Během zemětřesení

V budově vyhledejte nejbližší bezpečné místo: rám dveří, pod pevným stolem, pultem, postelí. Nedostatek času nedovoluje vyhledat nejbližší kryt. Pozor na volně se pohybující předměty. Při vybíhání z domů pozor na padající římsy a komíny.

Ve volném prostoru vyhledejte otevřená místa dále od mostů, stožárů, vysokých stromů.

Po zemětřesení

 • zachovejte klid
 • buďte připraveni na dotřesy
 • poskytněte první pomoc raněným
 • zapněte si rádio a poslouchejte instrukce
 • nepoužívejte výtahy
 • přezkoušejte plyn, vodu, elektrické vedení, v případě jejich poškození vypněte hlavní vypínače
 • v budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možností je buď uhaste nebo zavolejte hasiče
 • dejte si pozor při opouštění budov na padající komíny, římsy atd.
 • netelefonujte, linky musí být volné pro organizování pomoci
 • nepodnikejte soukromé cesty autem, silnice musí být volné pro záchranáře
 • sledujte příkazy policie, hasičů a záchranných týmů

Richterova stupnice

Richterova stupnice se používá v seismologii pro popis velikosti zemětřesení (tj. pro hodnocení intenzity zemětřesení podle hodnoty magnituda). Stupnici vytvořil v roce 1935 americký seismolog Charles Francis Richter (26. 4. 1900 - 30. 9. 1985). Richterova stupnice je založena na množství energie v hypocentru zemětřesení (ohnisko zemětřesení, které leží v hloubkách do 700 km pod zemským povrchem). Richterova stupnice udává intenzitu pohybu země měřenou ve vzdálenosti 100 km od epicentra zemětřesení.

Richterova stupnice

Magnitudo Následky
1, 2 Není cítit, lze pouze měřit přístroji
3 Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození
4 Slabé zemětřesení
5 Slabé poškození budov blízko epicentra
6 Vážné poškození špatně postavených budov
7 Velké poškození budov
8 Téměř úplné zničení

Pro dané zemětřesení platí jediná hodnota magnituda, které charakterizuje velikost daného zemětřesení.

Richterova stupnice je logaritmická. Richterova stupnice nemá horní hranici.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail