Traumatologický plán

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Kterým právním předpisem je dána povinnost zpracovat traumatologický plán? Odvolávání se pouze na § 102 odst. 6 zákoníku práce mi připadá poněkud vágní a nejednoznačné.

Traumatologický plán se vyskytuje celkem ve čtyřech různých předpisech, jedná se o

  • vyhlášku č, 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů - § 49
  • vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
  • vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií

Z Vašeho dotazu mi nevyplývá, pro jakého zaměstnavatele by měl být traumatologický plán zpracován, obecně je zpracováván na úrovni kraje a řídí se jím složky integrovaného záchranného systému – zejména hasiči a  zdravotnická záchranná služba.

Podle vyhlášky č. 256/2006 Sb., která je prováděcí vyhláškou zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má být traumatologický plán přílohovou částí vnitřního havarijního plánu, konkrétně je zmiňován v příloze č. 5 vyhlášky – Postup zpracování a struktura vnitřního havarijního plánu.

 

Autor článku: 

Komentáře

Bývalá povinnost

07.01.2009 - 11:16 Tomáš Neugebauer
Domnívám se, že tazatel měl na mysli zpracování traumatologického plánu na základě dnes již dávno neplatné směrnice Ministerstva zdravotnictví (tuším někdy z poloviny 80. let). Někteří zaměstnavatelé, například školy, banky, a bohužel i někteří poskytovatelé služeb v oblasti BOZP stále na základě této směrnice zpracovávají traumatologický plán. Tedy kromě případů, které uvedla paní doktorka nemusí být dnes tento plán zpracován. Avšak každý zaměstnavatel je povinen naplnit ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce, což představuje zpracování celé řady dokumentů, včetně toho zákládního většinou nazvaného krizový plán. Přílohou krizového plánu může být traumatologický plán. Tedy nejedná se o povinnost vyplývající ze směrnice Ministerstva zdravotnictví, ale o možnost naplnění ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce. Některé firmy jsou ze zákona povinni zpracovat krizový plán. Jedná se o jednu z oblastí, kde se BOZP a krizový management prolínají.

Bývalá povinnost

07.01.2009 - 11:19 Tomáš Neugebauer
Domnívám se, že tazatel měl na mysli zpracování traumatologického plánu na základě dnes již dávno neplatné směrnice Ministerstva zdravotnictví (tuším někdy z poloviny 80. let). Někteří zaměstnavatelé, například školy, banky, a bohužel i někteří poskytovatelé služeb v oblasti BOZP stále na základě této směrnice zpracovávají traumatologický plán. Tedy kromě případů, které uvedla paní doktorka nemusí být dnes tento plán zpracován. Avšak každý zaměstnavatel je povinen naplnit ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce, což představuje zpracování celé řady dokumentů, včetně toho zákládního většinou nazvaného krizový plán. Přílohou krizového plánu může být traumatologický plán. Tedy nejedná se o povinnost vyplývající ze směrnice Ministerstva zdravotnictví, ale o možnost naplnění ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce. Některé firmy jsou ze zákona povinni zpracovat krizový plán. Jedná o jednu z oblastí, kde se BOZP a krizový management prolínají.

Trošku požární ochrany.................

08.01.2009 - 16:20 František Černý
Řekl bych, že s traumaplánem souvisí požadovaný obsah Požárního evakuačního plánu. § 33, odst. 2, Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. v platném znění. Součástí požárního evakuačního plánu musí být i určení způsobu zajištění první pomoci zraněným. To si přímo o jakýsi traumaplán říká a HZS to také vyžaduje.....

Re: Trošku požární ochrany.................

08.01.2009 - 19:12 Tomáš Neugebauer
Souhlasil bych s tím, že jedna z částí Požárního evakuačního plánu souvisí s Traumatologickým plánem - může z něj čerpat, případně se na něj odvolat. Avšak v žádném případě není nutné, kvůli zpracování Požárního evakuačního plánu mít zpracován Traumatologický plán. HZS nemá právo vyžadovat Traumatologický plán. Má pravo vyžadovat pouze Požární evakuační plán jehož součástí je způsob zajištění první pomoci postižených osob při evakuaci, což je trochu něco jiného než Traumatologický plán.

Re: Trošku požární ochrany.................

09.01.2009 - 09:01 František Černý
Ano, v podstatě se jedná o velmi zjednodušený traumaplán. Jinak řečeno, osoby pověřené zajištěním první pomoci pro zraněné evakuačním plánem musí mít znalosti z první pomoci. HZS většinou stačí jen doklad o proškolení z první pomoci. Ale zažil jsem, že se dokonce ptali přímo konkrétní osoby.

Traumaplán

13.01.2009 - 09:01 PhDr.Bohumil Sládek
Požárněevakuační plán se zpracovává ne na všechna případná pracoviště zaměstnavatele-viz Směrnice o zabezp.PO, Protokol o začlenění ... Souhlasím s názorem TN, že tzv: krizový plán je dostačujícím dokumentem, protože se z něho zpracovává platný výpis pro každé pracoviště zaměstnavatele, ve svém obsahu rigorozně řeší i případné požáry a následné EVA činnosti, vydelegování personálního zabezpečení včetně první předlékarské pomoci, záložní prostory soustředění zaměstnanců, materiálu a pod. Kromě toho ucelený traumaplán je nedílnou součástí tohoto krizového plánu fy. Ještě se mi nestalo, při KČ HZS, že by nebyl daný fakt respektován.

Volná úvaha k traumaplánu.

18.01.2009 - 08:30 Václav Syrový
Vážení kolegové a diskutující. K vlastním diskuzním příspěvkům ani k odpovědi JUDr. Dandové není co dodat. Tazatelům nebo tazatelce bych však doporučil přečíst si ještě ustanovení ZP § 103 odst 1j), ustanovení § 2 odst. 1 f); zákona č. 309/2006 Sb., a v návaznosti na to ještě ustanovení čl. 8. přílohy NV 101/2005 Sb. A jak toto vše nazvat??? Vypadá to že nám život opět přinesl další "nesmrtelný termín" tak jako "referentské vozidlo", "řízení referentského vozidla", "řidič referent", nebo "bezpečák" nebo " bezpečenostní technik". Takže tyto povinnosti když je všechny shrnu na jednu hromádku, vypíši z toho co je nutné pro dané pracoviště napíši to na jednu stránklu A 4 dám na to červený nadpis "TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN" a nechám to vyvěsit u každé lékarničky na pracovišti a u každého telefonu pevné linky. A vůbec se za to nestydím, zatím mě nikdo neporadil jak to nazvat lépe. Oukd by o to měl některý z kolegů zájem, mohu mu to polsta i elektronicky. Rovněž když objednávám školení tak neobjednávám školení "osob řidících osobní vozidlo, které tuto činnost nemají uvedenu v pracovní smlouvě", ale normálně zavolám Pavle potřebuji proškolit "referenty" z vyhlášky ( rozuměj zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích .....ve znění zákonů jej měnících a doplňujících) a ze 168 ( Místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu motorovými vozidly společnosti XYZ). Podle mne je důležité, aby ti lidé v obou případech věděli co mohou dělat, co mají dělat a co musí dělat a naopak co dělat nemohou, co dělat nemají a co dělat nesmí, aby jim to řekl odborník a aby o tom průkazný doklad. Jestli se to jmenuje traumatologický plán nebo nějak úplně jinak si myslím že je více méně nepodstatné. Václav Syrový, poradce BOZP ( osoba odborně způsobilá v prevenci rizik), 566 55 28 98, 723 170 164.Stříbrná 775 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Re: Volná úvaha k traumaplánu.

18.01.2009 - 10:34 Tomáš Neugebauer
S vašim názorem lze jen souhlasit. Můj příspěvek však chtěl upozornit na to, že zpracování dokumentu pod tímto názvem je možné, avšak nemělo by se při jeho zpracování odvolávat na dnes již neexistující právní dokument, jak se mnohdy ze setrvačnosti dělá - viz ukázky, které jsem narychlo nalezl (v praxi je to poměrně časté) a jsou zpracovány "odborníky", jak je dekladováno. http://www.lobodice.cz/stahovani/skola/smernice_skola/SM-36-TRAUMATOLOGICKY.pdf http://www.zs.velkanv.indos.cz/dokumenty/Traumatologicky_plan2007.doc

Já bych Vám ...... - .......

17.02.2009 - 01:38 Sivala
A vidíte - stejně se nic nestane. Napište novou normu na demokracii - "A" MY vam JÍ schválime. porád Sivala

Traumatologický plán

18.04.2016 - 12:08 Petr Des
Můj skromný a poněkud opožděný názor vzhledem k datu diskuze je trochu odlišný. Pojem Tramatologický plán má dva významy - jeden souvisí s již v diskuzi zmíněným zajištěním bezpečnosti, prostředků pro poskytnutá PP a proškolení zaměstnnaců v jejím poskytnutí, dále napojeno na evakuace atd. A jeho používání vnímám dost nešťatně - spíš bych ho zahrnul pod jiný pojem zastřešující řešení mimořádných událostí vyhodnocených zaměstnavatelem ve vztahu k ZP p102/6, 103j atd. Druhý, kde tento termín má mnohem závažnější a oprávněné použití navazuje na Krizový zákon a s ním spojenou legislativu. Tramatologický plán si povině vytvářejí jednotlivá zdravotnickcá zařízení. Jeho cíl je nicméně jiný. Je to připravenost ZZ na mimořádné situace, kterými může být například i jen velká nehoda, která způsobí nárazově velký přísun raněných do ZZ. Je to tedy v reálu postup, jak zvládat takovéto situace ať již krátkodobého, nebo v případě závažnější situace dlouhodobějšího charakteru uvedení ZZ do určitého urgentního stavu, kdy je primárním cílem zajistit ošetření většímu množství osob s dopadem na provoz ZZ. Tuto povinnost mají ZZ a pro tento účel jsou řízena krajem bez ohledu na to, zda jím jsou zřizována nebo ne.

Re: Traumatologický plán

18.04.2016 - 12:10 Petr Des
ještě bych doplnil vyhlášku 102/2012

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail