Expozice ochrany obyvatelstva je otevřena již rok

Je tomu právě rok, kdy byla slavnostně otevřena stálá expozice ochrany obyvatelstva v Muzeu Policie České republiky. Zřizovatelem je MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Výstava mapuje více než devadesátiletý vývoj ochrany obyvatelstva, v minulosti nazývané civilní obranou.

Expozice je chronologicky rozdělena do čtyř částí. Začíná I. světovou válkou a končí rokem 2001, kdy byla celá oblast civilní ochrany převedena z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra, respektive Hasičského záchranného sboru ČR.

Expozici zrealizovalo MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s Muzeem Policie ČR. Vystaveno je na tisíc exponátů, které jsou rozmístěny na ploše více než 200 m2.

V expozici je k vidění rekonstrukce úkrytu ve sklepní části domu (včetně zařízení pro filtraci vzduchu), zájemci mohou také obdivovat rozsáhlou kolekci plynových a ochranných masek pro obyvatelstvo. Součástí expozice jsou rovněž ukázky detekčních prostředků a ochranných oděvů z různých etap české historie.

Ochrana obyvatelstva v České republice je definována zákonem č. 239/2000 Sb. jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Ochranu obyvatelstva lze tedy chápat jako soubor opatření, technických prostředků, postupů a činností státní správy, samosprávy i občanů, které by měly směřovat k minimalizaci negativních dopadů mimořádných událostí a krizových situací (např. živelní pohromy, havárie, popř. teroristické útoky) na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí.

Zatímco v minulosti byla civilní obrana/ochrana zaměřena zejména na ochranu občanů před následky válečného konfliktu, současné hrozby jsou zcela jiného charakteru. Namísto někdejšího prioritního zaměření na stálé úkryty a ochranné masky tak současná opatření v oblasti ochrany obyvatelstva kladou důraz např. na ochranu dýchacích cest pomocí běžně dostupných prostředků (např. navlhčené textílie), využití ochranných vlastností staveb a také na zvyšování informovanosti obyvatelstva, výchovu a vzdělávání občanů, kteří by měli vědět, co hrozí a jak se proti hrozbám chránit.

Expozici ochrany obyvatelstva lze navštívit v Muzeu Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2), které je otevřeno denně s výjimkou pondělí od 10:00 do 17:00 hod.

Autor článku: 

Komentáře

Doporučení

22.07.2009 - 11:50 Tomáš Neugebauer
Doporučuji. Stojí za zhlédnutí.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail