Hodnota BOZP – odhad nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání

Agentura EU-OSHA v nové zprávě podrobně rozebírá zjištění druhé části svého projektu s názvem „Náklady a přínosy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.

Popisuje dva přístupy k odhadu finanční zátěže nemocí z povolání, pracovních úrazů a úmrtí souvisejících s výkonem povolání.

Uvádí odhady nákladů pro pět členských států, které byly vybrány tak, aby představovaly vzorek rozmanitých zeměpisných podmínek, odvětví a sociálních systémů v Evropě. Zpráva porovnává výsledky jednotlivých přístupů a zkoumá jejich silné a slabé stránky. Použité metody a hlavní zjištění jsou popsány ve shrnutí zprávy a v prezentaci ve formátu SlideShare.

Odhady ekonomických dopadů poškození zdraví v souvislosti s prací jsou pro tvůrce politik velmi cenné. Umožňují jim přijímat informovaná rozhodnutí týkající se politik a strategií v oblasti BOZP.

Stáhněte si úplné znění zprávy o odhadu nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Stručný přehled zjištění naleznete v prezentaci ve formátu SlideShare.

Více informací o nákladech a přínosech BOZP.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail