Energetické štítky spotřebičů pro domácnost

Energetické štítky spotřebičů pro domácnost....

Odkazy na plné texty směrnic v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi.  Plné texty jsou k dispozici většinou ve 3 formátech (PDF, TIF image, HTML).

Legislativa EU a ČR na MPO Směrnice EU týkající se energetických štítků a předpisy platné při uvádění výrobků na trh na serveru ministerstva průmyslu a obchodu

číslo dokumentu  název  zavedení v ČR
     
Nařízení Komise
(EU) č. 1254/2014
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy  
Nařízení Komise
(EU) č. 518/2014
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 518/2014 ze dne 5. března 2014 o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013 a (EU) č. 812/2013 s ohledem na označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetu  
Nařízení Komise(EU) č. 812/2013  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (1), změněno nařízením Komise (EU) č. 518/2014  
Nařízení Komise(EU) č. 811/2013  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení (1), změněno nařízením Komise (EU) č. 518/2014  
Nařízení Komise
(EU) č. 665/2013
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů (1), změněno nařízením Komise (EU) č. 518/2014  
Nařízení
(EU) č. 174/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 174/2013 ze dne 5. února 2013 kterým se mění nařízení (ES) č. 106/2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (1)  
Nařízení Komise
(EU) č. 874/2012
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel (1), změněno nařízením Komise (EU) č. 518/2014  
Nařízení Komise
(EU) č. 392/2012
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost (1), změněno nařízením Komise (EU) č. 518/2014  
Nařízení Komise
(EU) č. 626/2011
(EU) No 626/2011
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 ze dne 4. května 2011, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu, změněno nařízením Komise (EU) č. 518/2014  Nařízení Komise
(EU) č. 626/2011
Sdělení Komise
KOM(2011) 109
COM(2011)109
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Plán energetické účinnosti 2011
(V Bruselu dne 8.3.2011)
 --
Nařízení Komise
(EU) č. 1062/2010
(EU) No 1062/2010
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů (1) Použije se ode dne 30.11.2011. čl. 3 odst. 1 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se však použijí ode dne 30.3. 2012. **), změněno nařízením Komise (EU) č. 518/2014 Nařízení Komise
(EU) č. 1062/2010 *)
použití **)
Nařízení Komise
(EU) č. 1061/2010
(EU) No 1061/2010
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (1) + oprava nařízení , změněno nařízením Komise (EU) č. 518/2014 Nařízení Komise
(EU) č. 1061/2010  *)
Nařízení Komise
(EU) č. 1060/2010
(EU) No 1060/2010
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (1), + Sdělení Komise 2011/C 49/05, změněno nařízením Komise (EU) č. 518/2014 Nařízení Komise
(EU) č. 1060/2010  *)
Nařízení Komise
(EU) č. 1059/2010
(EU) No 1059/2010
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (1), změněno nařízením Komise (EU) č. 518/2014   Nařízení Komise
(EU) č. 1059/2010 *)
Směrnice
2010/30/EU
2010/30/EU_A
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Doplněno sdělením Komise 2011/C 49/05, změněno nařízením Komise (EU) č. 626/2011, doplněno sdělením Komise  2011/C 336/09, doplněno nařízením Komise (EU) č. 392/2012, doplněno nařízením Komise (EU) č. 665/2013
Nařízení Komise (ES) č. 244/2009
(EC) No 244/2009
Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost. Změněno nařízením (ES) č. 859/2009 . Viz také rubriku:  ekoznačky Nařízení Komise (ES) č. 244/2009  *)
Směrnice
2009/125/ES
2009/125/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Návrh vyhlášky MPO
Nařízení
(ES) č. 106/2008
(EC) No 106/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (přepracované znění)
Změněno nařízením (EU) č. 174/2013. 

 

Nařízení
(ES) č. 106/2008  *)
Rozhodnutí 
2006/1005/ES
2006/1005/EC 
Agreement
Rozhodnutí Rady 2006/1005/ES ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky + Dohoda Rozhodnutí 
2006/1005/ES
Dohoda
Směrnice
2002/40/ES
2002/40/EC 
Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost. Viz. harmonizované normy  (OJC 144 z 3.6.2010) Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
Návrh vyhlášky MPO
Směrnice
2002/31/ES
2002/31/EC 
Směrnice komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost. Pozměněno směrnicí 2006/80/ES
Viz. harmonizované normy  (OJC 178 z 15.7.2008)
Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
Směrnice
2000/55/ES
2000/55/EC 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám  Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
Návrh vyhlášky MPO
Směrnice
99/9/ES
99/9/EC 
Směrnice Komise 1999/9/ES ze dne 26. února 1999, kterou se mění směrnice 97/17/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
Směrnice
98/11/ES
98/11/EC
Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost . Změněno nařízením (ES) č. 859/2009 Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
Návrh vyhlášky MPO
Směrnice
97/17/ES
97/17/EC 
Směrnice Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost  Pozměněno směrnicí 99/9/ES  a 2006/80/ES Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
Směrnice
96/89/ES
96/89/EC
Směrnice Komise 96/89/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/12/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
Směrnice
96/60/ES
96/60/EC 
Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost. Pozměněno směrnicí 2006/80/ES
Viz. harmonizované normy  (OJC 322 z 30.12.2009)
Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
Směrnice
95/13/ES
95/13/EC
Směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost. Pozměněno směrnicí 2006/80/ES
Viz. harmonizované normy   (OJC 329/5 z 24.12.2005)

Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
Návrh vyhlášky MPO

Směrnice
95/12/ES
95/12/EC
Směrnice Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS , pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost. Pozměněno směrnicí 96/89/ES a 2006/80/ES
Viz. harmonizované normy  (OJC329/5 z 24.12.2005)
Zrušena nařízením Komise (EU) č. 1062/2010  ke dni 20.12.2011
Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
Směrnice
94/2/ES
94/2/EC
Směrnice Komise 94/2/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS
, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací. Změněno směrnicí 2003/66/ES2006/80/ES. Viz. harmonizované normy  (OJC178 z 15.7.2008)
Zrušena nařízením Komise
(EU) č. 1060/2010 ke dni 30.11.2011

 

Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
Směrnice
92/75/EHS
92/75/EEC
Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku . Viz. harmonizované normy
Provedeno: 94/2/ES, 96/60/ES, 97/17/ES,98/11/ES,2002/31/ES2002/40/ES
Pozměněno: (ES) č. 1882/2003 , (ES) č. 1137/2008
Zrušeno ke dni 21.7.2011  směrnicí 2010/30/EU
Zákon č.406/2000 Sb.
Vyhláška č. 442/2004 Sb.
 Viz také rubriku:  Rozhodnutí, nařízení  a směrnice v EU k životnímu prostředí - ekoznačky

*) Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Zákon č.406/2000 Sb.  - pozměněno zákonem č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb.,  č.180/2005 Sb.,  č.177/2006 Sb.,  č.214/2006 Sb.,  č.574/2006 Sb.,  č.177/2006 Sb.,  č.186/2006 Sb.,  č.393/2007 Sb., č.124/2008 Sb., č. 177/2006 Sb.,  č. 223/2009 Sb. a 299/2011 Sb.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail