Duševní zdraví především

Zdraví vedoucích pracovníků tkví ve schopnosti řešit problémy, rozpory a konflikty a ovládat mechanismy, jimiž se obrozuje nebo udržuje dobrý fyzický i duševní stav organismu. Riziko ohrožení duševního zdraví je přitom mnohem větší u workoholiků.

Mezi tělem a mozkem je úzká spojitost. Dokazují to lékaři i psychologové a chápe to snad každý. Jenomže v praxi se na to až příliš často zapomíná.

Zejména v managementu se zabydlel relativně nový jev – workoholismus, což neznamená dřít do úmoru z donucení či pod tlakem, ale zcela dobrovolně. Je to nadměrné pracovní nasazení, chorobný projev vlastní vůle všechno zvládnout, a pokud možno sám/a. Tak silné pracovní zaujetí těsně souvisí s typem osobnosti, jenomže zdaleka ne každý takovou zátěž zvládne.

Riziko ohrožení duševního zdraví workoholika je mnohem větší než si on sám připouští. Přitom výsledky jeho práce nemusí odpovídat jeho nasazení.

Předpokladem plného výkonu podnikatele či manažera je jeho dobrá kondice – psychická i fyzická. Jen ve stavu tělesné a duševní pohody je možné efektivně řídit čas svůj i čas svých spolupracovníků.

Efektivní způsob jak docílit duševní pohodu manažera či podnikatele nabízí strategie AIDA, která přináší návod jak uspět a řešit problémy a konflikty ve firmě bez ohrožení vlastního zdraví. Její princip stručně shrnuje následující tabulka.

dusevni

Umění relaxovat

Únava a vyčerpání patří k typickým znakům přepracovanosti. Duševní únava chronického charakteru je zvlášť nebezpečná. Chronicky unavený člověk nemá dost sil nebo energie, bývá podrážděný, ospalý, jindy zase nemůže spát a mívá vtíravé pocity okamžité potřeby jít zase pracovat. Nejjednodušším způsobem přecházení a vyrovnávání únavy je odpočinek – relaxace.

Bránit se únavě vůlí a vypětím nevede k úspěchu. Vhodná je změna rytmu pracovního dne, vyvážení organizování pracovní doby, zařazování přestávek a střídání činností. Dobrým řešením je též klouzavá pracovní doba.

Čím více se člověk zaobírá problémy, tím více potřebuje relaxovat. Existuje bohatý repertoár relaxačních technik, které pomáhají člověku odstranit nepříjemné napětí a vyrovnat se s náročnými situacemi. Patří k nim:

  • Autogenní trénink, který lze provádět třikrát denně a později stačí jedenkrát denně (vždy po dobu asi tří minut). Přispívá k rychlé regeneraci sil, odstranění napětí a neklidu. Pozice pro cvičení jsou jak v leže, tak v sedě.
  • Metoda progresivní relaxace je balzámem na neúměrný spěch, neklid, přemíru podnětu z denního dění. Zahrnuje relaxaci končetin, trupu, očí i obličejového svalstva.
  • Meditační techniky umožňují dosažení hluboké relaxace pomocí rozjímání, hloubání, uvažování.

Dobrá rada závěrem

Nástrojem udržení duševního zdraví a dobré kondice manažerů/podnikatelů je pyramida hodnot duševního zdraví (viz. obrázek), kterou by měl respektovat každý.

dusevni_zdravi

 

Umět odlišit naléhavost a důležitost věcí a podle toho řídit svůj čas, má svojí platnost zvláště v managementu. Určení hodnot a jejich priorit je jednou z rozhodujících dovedností manažera.

V praxi však, přestože manažeři a podnikatelé ovládají obrovské hodnoty, neumí nakládat s hodnotami a kapitálem duševním, a to jak svým tak i svých spolupracovníků. Nejde jen o to, cítit se dobře. Jde také o to, tento stav podporovat a umocňovat, protože náročnost podnikání a řízení neustále roste.

Je nutné uvědomit si význam duševního zdraví a vytvářet podmínky, které umožní eliminovat riziko plynoucí z workoholismu a nerespektování zmiňovaných hodnot. Jen tato cesta vede k překonání osobních i pracovních bariér ve výkonnosti i v kariéře.

ZDROJ:
TEPLICKÁ, Katarína - KAMENÍKOVÁ, Katarína. Duševní zdraví především. Moderní řízení, č. 7 (2004), s. 58 - 59.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail