Bezpečná a zdravá pracoviště v Evropě: EU-OSHA odhaluje nejnovější trendy na summitu EU o BOZP v roce 2023

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vydává na summitu BOZP v roce 2023 ve Stockholmu stěžejní zprávu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě: stav a trendy 2023. Poskytuje komplexní přehled o stavu a kontextuálním vývoji BOZP v Evropské unii v posledních letech a poskytuje pohled na vznikající trendy.

Například mezi lety 1998 a 2019 se počet pracovních úrazů bez smrtelných následků v EU snížil o 58 % a počet smrtelných úrazů klesl o 57 %. K tomuto snížení přispěla zlepšená preventivní opatření spolu s hospodářským rozvojem a přesuny pracovní síly. K největšímu poklesu však došlo před rokem 2010 a čísla v posledních letech stagnují,“ uvádí prozatímní výkonný ředitel EU-OSHA William Cockburn. Zpráva také poskytuje přehled o možných zlepšeních, stagnujícím a nejednoznačném vývoji, stejně jako o problematických oblastech, jako jsou nestandardní typy práce, neúplné dodržování předpisů BOZP nebo fyzická nečinnost a budoucí výzvy.

Nicolas Schmit, evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva, uvedl: „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nezbytnou součástí provozu každé organizace. Změny na pracovišti způsobené koronavirovou krizí, zelenými, digitálními a demografickými změnami, a také vědeckým a technologickým pokrokem vedly Komisi k přijetí nového strategického rámce EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027 v červnu 2021. Zpráva agentury EU-OSHA Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě: stav a trendy 2023 poskytuje zásadní analýzu, kde se situace na pracovištích v celé EU zlepšila a kde máme ještě rezervy.

EU-OSHA doufá, že tato publikace bude mít významný dopad na budoucí politiku a přístupy k zajištění bezpečnosti a zdraví pracovníků v Evropě. Data lze snadno prohlížet a analyzovat podle jednotlivých zemí pomocí nástroje pro vizualizaci dat OSH Barometer.

Summit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se koná ve dnech 15. – 16. května 2023 ve Stockholmu ve Švédsku. Tato událost, kterou spolupořádají Evropská komise a švédské předsednictví EU, spojuje instituce EU, členské státy, sociální partnery a další zúčastněné strany. EU-OSHA se aktivně zapojuje s účastníky do diskusí o prvních dojmech ze strategického rámce EU, včetně pokroku dosaženého na základě přístupu „nulové vize“ k úmrtím souvisejícím s prací. Mezi další témata patří duševní zdraví v pracovním životě, role sociálních partnerů, dopady vln veder a změny klimatu v oblasti BOZP a hodnocení národních strategií BOZP.

V kontextu dopadu změny klimatu a vln veder na BOZP předkládá agentura EU-OSHA příručku o BOZP a tepelném stresu, která poskytuje praktické pokyny, jak zvládat rizika spojená s prací v horku, a informace o tom, co dělat, když pracovník začne trpět nemocí nebo zdravotním problémem souvisejícím s horkem.

Obr.: Vývoj celkového počtu pracovních úrazů bez smrtelných následků a incidence (úrazovost na 100 000 pracovníků), 1998 a 2019 – Eurostat
 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail