Databáze expertů a autorizovaných subjektů v odpadovém hospodářství

Zdroj: 
Odkazy do on-line databází či seznamů autorizovaných subjetků v odpadovém hospodářství.

Přehled zpracovatelů autovraků v ČR
Přehled subjektů, jež vydávají potvrzení o převzetí autovraků do zařízení na sběr autovraků. Seznam subjektů zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Autovraky/CeHO_Autovraky.html

Seznam osob pověřených prováděním odběrů v rámci inventarizace PCB
Seznam osob provádějících odběry dle § 2 odst. 2 vyhl. č. 384/2001 Sb., a zákona č. 185/2001 Sb., o opadech zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/PCB_PCT/CeHO_Sub_databaze_PCB.html

Seznam laboratoří oprávněných k provádění analýz v rámci inventarizace PCB
Seznam registrovaných laboratoří dle § 2 odst. 5 vyhl.č. 384/2001 Sb., a zákona č. 185/2001 Sb., o opadech zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/PCB_PCT/CeHO_Sub_databaze_PCB.html

Seznam osob oprávněných k odběru vzorků odpadů
Seznam osob proškolených a přezkoušených k odběru vzorků odpadů dle požadavku př.4 k vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Vzorkovani_odpadu/CeHO_Vzorkovani_odpadu.html

Seznam osob, které byly MŽP pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Aktuální seznam pověřených osob pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPCPF7QC78O

Seznam osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů
Osoby zajišťující zpětný odběr a využití odpadu z obalů dle § 14 zák.č. 477/2001 Sb. o obalech zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/www/regobaly.nsf

Seznam osob, s nimiž má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění
Seznam osob podle § 23 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, tj. seznam osob, s nimiž má autorizovaná společnost uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Autovraky/CeHO_Autovraky.html

Provozovatelé zařízení na zpracování odpadů získaných separovaným sběrem a odpadů odebíraných ve sběrných dvorech
Přehled provozovatelů zařízení na zpracování tříděných odpadů provozuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Technologie/CeHO_Technologie.html

Autorizované osoby k provozování spalovny nebo zařízení na spoluspalování odpadu
Seznam oprávněných osob, kterým MŽP vydalo osvědčení o autorizaci k provozování spalovny nebo zařízení na spoluspalování odpadu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSF71QITK

Seznam oprávněných osob, kterým bylo vydáno povolení ke znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků
Seznam oprávněných osob pro recyklaci lednic zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJAF9L8XG8

ZDROJ:
Databáze expertů a autorizovaných subjektů v OH. In Enviweb.cz [online]. Brno: EnviWeb, 2007 [cit. 07-02-2007]. Dostupný z wWW: <http://www.enviweb.cz/?env=odpady_archiv_gccbg/Databaze_expertu_a_autorizovanych_subjektu_v_OH.html>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail