Co dělat se zaměstnancem, který je zdravotně způsobilý s podmínkou na dočasnou dobu a není pro něj vhodná práce?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Zaměstnanec byl po skončení dlouhodobé pracovní neschopnosti (pro obecnou nemoc) odeslán na mimořádnou a současně periodickou prohlídku. Lékař pracovnělékařských služeb vydal posudek: zdravotně způsobilý s podmínkou - zvedání břemen do 5 kg. Práce, kterou má zaměstnanec sjednanou ve smlouvě, není možné s takovým omezením vůbec vykonávat. Jiné pracovní místo, kde bychom vyhověli jeho omezení, vůbec nemáme. Požádali jsme o přezkum posudku, ale lékař trvá na původním posudku s tím, že omezení je dočasné. Jaké jsou v takovém případě možnosti? Je pravda, že pokud mu nemůžeme přidělovat práci, je to překážka na jeho straně a on tedy bude na překážkách bez náhrady mzdy čekat na to, až se mu zlepší zdravotní stav a bude zase zdravotně způsobilý?

Nejdříve něco z právní teorie. Ve Vámi uvedeném případě dochází k tzv. souběhu periodické a mimořádné prohlídky, a to v souladu s ustanovením § 11 a 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, ve znění pozdějších předpisů, což je zaměstnavatel povinen uvést v žádosti o provedení prohlídky, a to podle § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěru lékařského posudku, ve Vašem případě zdravotně způsobilý s podmínkou. K tomu je dále nutné říci, že právní účinnost lékařského posudku se závěrem o zdravotní způsobilosti k práci s podmínkou, která je stanovena poprvé, nastává pro posuzovanou osobu a zaměstnavatele, kterým byl předán, dnem jeho prokazatelného předání [§ 44 odst. 4 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb.].

Závěr posudku o zdravotní způsobilosti k práci s podmínkou znamená, že zaměstnanec je způsobilý k práci, ke které byl posuzován, s podmínkou, která ho částečně limituje, ale uvedenou práci může vykonávat. Pokud se domníváte, že závěr posudku je nesprávný, máte podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. právo podat návrh na přezkoumání, což jste dle Vašeho dotazu učinili. A to poskytovateli pracovnělékařských služeb, který lékařský posudek vydal. Vzhledem k situaci, že poskytovatel Vašemu návrhu nevyhověl, je on povinen do 10 pracovních dnů postoupit spis s tímto návrhem, včetně příslušné části zdravotnické dokumentace nebo její kopie a dalších podkladů potřebných pro přezkoumání a svého stanoviska, příslušnému správnímu orgánu.

Návrh na přezkoumání lékařského posudku ve Vámi uvedeném případě nemá odkladný účinek tohoto posudku (§ 46 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.).

Do doby rozhodnutí správního orgánu je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, při dodržení uvedené podmínky. Pokud uvedenou práci nemá, a tudíž zaměstnanci neumožňuje výkon práce, vytváří tím, podle mého názoru, překážku v práci na straně zaměstnavatele, a to podle ustanovení § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, kdy práci v důsledku této překážky nekonal. Jaký bude další postup zaměstnavatele, bude odvislé od rozhodnutí správního orgánu.

V této souvislosti bych doporučil odborné veřejnosti se blíže seznámit s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR č. 21 Cdo 2063/2020-164.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail