Činnost kontrolních orgánů při zajišťování BOZP na staveništi

Cesta k zahájení investiční akce bývá dlouhá. Po splnění všech zákonných požadavků, dodržení termínů a výběrových řízeních na účastníky výstavby, je stavba zahájena. Existuje několik kontrolních orgánů, se kterými se můžeme na stavbě potkat. Jaké mají tyto orgány pravomoci a povinnosti?

Část 2. Cizinecká policie

Část 2. Cizinecká policie

Služba cizinecké policie je vysoce specializovanou složkou Policie České republiky, která plní úkoly související s odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Plněním úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a přímo použitelných právních předpisů Evropského společenství a řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním státních hranic a s přeshraniční trestnou činností. Služba cizinecké policie byla zřízena nařízením Ministerstva vnitra č. 67/2008, kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní působností. Ředitelství služby cizinecké policie je ve vymezeném rozsahu řídícím, metodickým a kontrolním pracovištěm s působností na celém území České republiky a je přímo podřízeno Policejnímu prezidiu České republiky.

Služba cizinecké policie kontroluje na stavbách a staveništích platné pracovní smlouvy, oprávnění pobytu pracovníků na území České republiky a další.

Ředitelství se podílí na plnění základních úkolů při ochraně vnějších hranic České republiky zejména:

 • zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv,
 • provádí pobytovou kontrolu,
 • řídí a kontroluje činnost odborů cizinecké policie a jejich dislokovaná pracoviště,
 • provozuje zařízení pro zajištění cizinců,
 • provádí eskontní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti s průvozem cizinců přes území,
 • provádí úkony v souvislosti s zajištěním za účelem správního vyhoštění, zjišťování totožnosti cizince nebo plnění závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy,
 • rozhoduje ve správním řízení jako odvolací orgán,
 • rozhoduje o označení osoby za nežádoucí,
 • provozuje informační systémy v rozsahu své působnosti,
 • zabezpečuje cestovní a přepravní doklady a uděluje výjezdní vízum pro cizince vyhošťovaného z území,
 • rozhoduje o udělení víza nebo povolení vstupu na území v případech žádostí o odstranění tvrdosti správního vyhoštění [3].

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail