Bezpečnostní značky u přístavního mola

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Na nově budované vodní cestě bude zřízeno plovoucí zařízení - veřejné přístavní molo pro krátkodobé ukotvení plavidel a umožňující pouze výstup a nástup cestujících. Budoucí provozovatel požaduje přístup na molo opatřit uzamykatelnou bránou nebo závorou, jenž by ztížila přístup na molo nepovolaným osobám. Má obavu, že v nepřítomnosti lodě na molo může vstoupit dítě, či tam nepovolané osoby skákat do vody a v případě utonutí, či úrazu ponese plnou odpovědnost za vzniklou situaci. Fyzické hlídání je taktéž nepřijatelné. Jenže v případě zamykatelného mola se molo stane VEŘEJNĚ nepřístupným a tomu se brání investor. Žádám vás o vysvětlení, jak se k této situaci postavit. Stačí v tomto případě bezpečnostní značky? A jaké byste navrhli.

Pokud je budováno veřejné přístavní molo, tak samozřejmě musí být veřejné a nemůže být na ně omezován přístup. Nakonec se obávám, že nějaká závora by riziko vstupu dítěte apod. stejně nevyřešila, protože kdo by chtěl, tak by ji obešel nebo přelezl. Jediným řešením je umístění vhodných značek, které budou viditelné již z dálky a pak budou viditelné při snížené viditelnosti nebo v noci. Myslím, že nejvhodnější by byly fotoluminiscenční značky. Značku, resp. značky,  její velikost (aby byla zdálky dobře rozpoznatelná), její provedení a její umístění musí ale určit někdo se znalostí místního prostředí (tedy přístupu k molu). To nelze určit tzv. od zeleného stolu. Pokud bude molo řádně vybaveno značkami upozorňujícími na možnost uklouznutí a pádu, pak v takovém případě provozovatel žádnou odpovědnost za případný úraz neponese. To je pak stejná situace jako když např. na železnici jsou výstražné nápisy „Přechod přes koleje zakázán“ a cestující stejně koleje přechází. To je pak odpovědnost jednoho každého občana za své zdraví.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail