Bezpečnostní únikové značky

Zdroj: 

Význam bezpečnostních únikových značek v případě krizových situací. Typy bezpečnostních značek pro únikové cesty a pro požární značení.

Tragické události v loňském roce v USA, požáry v tunelech, výškových budovách, hotelech, zábavních a kulturních zařízeních na různých místech ve světě způsobily nejen velké materiální škody, ale také smrt a zraněni tisíců osob. Obětí mohlo být mnohem více. V mnoha případech však pomohlo lidem nejen fungující nouzové osvětleni, ale hlavně svítící bezpečnostní únikové značky, diky kterým se lidé orientovali v bludišti chodeb v patrech a našli navazující únikovou cestu, tvořenou schodišťovým prostorem, k bezpečnému úniku z budovy.

Nouzové osvětleni nestačí

Tyto svítící bezpečnostní únikové značky jsou základem pro záchranu osob. Mnozí se spoléhají pouze na nouzová osvětleni, ale to je velký omyl. Nejde pouze o skutečnou funkčnost „nouzáků", jak jim většinou říkáme. Sami dobře víme, že pokud nejsou pravidelně kontrolována a opravována, většina z nich není v provozu. Další jejich nevýhodou je, že se umisťuji velmi vysoko, a to hlavně proto, aby nebyly poškozeny nebo zcizeny. A tady je jejich nedostatečnost - při požáru jsou zahalena kouřem, a pokud jsou vidět, neukazuji směr úniku a neoznačují dveře pro vstup do schodišťového prostoru, který slouží jako úniková cesta z objektu.

V České republice většinou projektanti ve výškových budovách, hotelech, halách, obchodních centrech, školách, zdravotních ústavech, garážích, atd., pamatuji na nouzová osvětlení, ale už méně na účinné bezpečnostní značení, které by v případě nebezpečí zajistilo únik osob do bezpečí. Stačí se podívat kolem sebe, zvlášť ve spletitých chodbách a na schodištích, kde není denní světlo. Jaké značení většinou najdeme - malé zelené šipky z papíru nebo samolepky z PVC, tabulky s nápisy a značkami - ale většinou neosvětlené nebo nesvítící. Někdy jsou nápisy a značky tak malé a nebo v takových místech, aby esteticky neškodily, a to zvlášť v hotelích nebo luxusnějších domech. Když potom dojde k výpadku proudu, požáru nebo jiné situaci, kdy je nutné urychleně opustit budovu, bude velmi obtížné pro návštěvníky, kteří budovu neznají, ale i pro místní, rychle najit únikovou cestu. Když je zmatek a stres, i místní mohou podlehnout panice, a pokud nebudou vidět bezpečnostní značky, označující směr úniku, spíše najdou dveře na WC nebo do jiné kanceláře, než dveře, vedoucí do schodišťového prostoru, který tvoří únikovou cestu. Nakonec, vyzkoušejte si to a vyhlašte cvičný poplach s vypnutím proudu. Vyzkoušíte si, jak máte funkční nouzové osvětlení a bezpečnostní značky únikové cesty.

Asi zjistíte, že nouzové osvětlení většinou, pokud se o něj starají elektrikáři, je funkční, ale bezpečnostní značky únikové cesty jsou mnohdy neosvětlené.

V nových budovách, obchodních centrech a hotelích častěji vidíme malé zářivky s bateriemi nebo svítící panely, polepené značkami a symboly úniku. Pokud se baterie a trubice podle potřeby včas vyměňuji, jsou tyto bezpečnostní značky únikové cesty plně funkční. Někdy jsou tyto bezpečnostní značky směru úniku napojeny na samostatné zdroje nebo agregáty.

Fotoluminiscenční značky

V poslední době se objevily bezpečnostní značky únikové cesty a požární značeni, které nepotřebují zdroj elektrické energie a prakticky žádnou údržbu nebo kontrolu. Jedná se o foto luminiscenční bezpečnostní značení směru úniku a vyznačení nebezpečí s dlouhým dosvitem, které se dobíjejí denním světlem, žárovkami, zářivkami, halogeny i výbojkami a jsou vidět ve tmě podle typu 12 až 110 hodin. V loňském roce vyšel poprvé v české verzi podrobný katalog německé společnosti, která dodává nejen únikové a požární značky na foliích a hliníku o velikostech 10 x10cm až 40 x40cm, ale i výstražné, orientační a protiskluzové svítící pásy na stěny, podlahy, zábradlí i schodiště. Zajíma vé jsou i svítící epoxydové a polyuretanové barvy na stěny a podlahy v garážích, tunelech, skladech, krytech, letištích, atd. V současné době dodává tato společnost výrobky do 24 zemí světa nejen v Evropě, ale také v Asii, Africe a USA. U nás se představila v roce 2000 na Mezinárodním veletrhu PYROS v Brně. Od té doby byly bezpečnostními značkami směru úniku a požárními i orientačními značkami vybaveny nejen mnohé hotely v Čechách i na Moravě, ale také velké i malé průmyslové podniky a obchodní centra. Setkáme se s nimi v pražském metru a v některých výškových budovách a tiskárnách. Novinkou jsou bezpečnostní zářivkové trubice SECULITE (18W, 36W, 58W). Ty svítí jako ostatní zářivky, ale po vypnuti nebo výpadku proudu umožní světlo, nakumulované v zářivce, časově ohraničenou orientaci v chodbách a místnostech všeho druhu.

V řadě evropských států, zejména v členských zemích EU, se velmi dbá na bezpečnost osob. Jejich zákony a vyhlášky vyžaduji, aby bezpečnostní značky směru úniku a požární značeni byly plně funkční. Dokonce i v sousedním Polsku vyšla vyhláška o povinnosti označovat únikové cesty, a to dokonce i v obytných domech na sídlištích, fotoluminiscenčními značkami.

V České republice v loňském roce začal platit nový zákon. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve zněni pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). V mnoha paragrafech je pamatováno na nutnost únikových cest a požárního i bezpečnostního značení. Aby byly funkční, musí být vidět - i ve tmě. A jsou skutečně vidět? Podívejte se při vypnutém provozním osvětlení a po rozsvícení nouzového osvětlení.

ZDROJ:
Lošťák, A.: Bezpečnostní únikové značky. 150 Hoří č. 2 (2002).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail