Bezpečnost při práci v nebezpečném prostředí ve Velké Británii

Splnění požadavků britského prováděcího nařízení podle předpisů ATEX 137/DSEAR pomohou podnikům zajistit hodnotící programy. Důležitou etapou v postupu sledování bezpečnosti práce v podniku je ale vypracování komplexní úrovně bezpečnosti práce (SIL).

V polovině roku 2006 vstoupilo ve Velké Británii v platnost prováděcí nařízení podle předpisů ATEX 137/DSEAR vztahujících se k bezpečnosti práce s hořlavými a výbušnými materiály. Podle nich mají podniky povinnost zabezpečovat návrhy, výběr, instalace, údržbu i kontrolu  všech zařízení tak, aby byla zachována bezpečnost práce při jejich používání. Vztahuje se na všechna zařízení nová i již používaná.

Někdy problém představuje nedostatek informací o bezpečnosti práce při používání různých materiálů v podobě prachu. Některé organizace (společnosti i soukromé podniky) nabízejí v souvislosti s tím rozsáhlé hodnotící programy, které mají podnikům zabezpečit splnění  v předpisech uváděných požadavků. Např. Pan-European C3-B je schopná provádět fyzikálněchemické a toxikologické analýzy i ekotoxikologické studie a zvláštní služby týkající se provozu i zařízení; PreVent je určen pro rychlé hodnocení chemického rizika; DustScreen Chilworth posuzuje výbušnost prachových materiálů; OBRA se zabývá pracovníky v určité budově, jejich zabezpečením před riziky exploze, ohně, toxických účinků apod.

Důležitou etapou v postupu sledování bezpečnosti práce v podniku je vypracování komplexní úrovně bezpečnosti  práce (SIL – Safety Integrity Level Assessment), na němž se mají podílet výrobní technici, inženýři a pracovníci bezpečnosti práce. Toto posouzení musí obsahovat popis všech nebezpečných situací, pravděpodobnost a následky takových událostí, detailní popis existujících nebo navržených opatření k odstranění nebo snížení rizika (např. systém kontrol, detekce ohně a plynů, systém první pomoci, poplachová zařízení, únikové možnosti apod.). popis a spolehlivost požadovaných opatření atd.

Výsledkem ohodnocení je určení přípustného rizika spojeného s činností podniku, dále mimo jiné i požadované snížení rizik SIF (Safety Instrumented Function), označované jako Target Safety Integrity Level. Využívají se tu různá schémata pro vyjádření stupně bezpečnosti, např. Risk Graph and Layers of Protection Analysis Tables (LOPA), Environmental and Potential Asset Loss (grafická znázornění rizika, možná nedostatečnost bezpečnosti apod.). Nesprávné stanovění těchto skutečností může vést ke zbytečným nákladům nebo naopak k nedostatečně zajištěné bezpečnosti.

Použité zkratky:
C3B – Alliance for Safety – celoevropská organizace pro poskytování odborných služeb v rámci pravidel bezpečnostních kontrol)
EU-ATEX – Explosive Atmosphere Directive (Nařízení EU o výbušném prostředí); ve Velké Británii jako DSEAR od r. 2002 – Dangerous Substances and Explosives Atmospheres Regulations (Předpisy pro nebezpečné látky a výbušné prostředí)
LOPA (Velké Británie) – Layers of Protection Analysis Tables (Srovnávací tabulky ochrany před riziky)
OBRA (Velká Británie) – Occupied Building Risk Assessment (Určení míry rizika v závislosti na obsazení budovy pracovníky)
PreVent – The Rapid Assessment of Chemical Process Hazards (Rychlé stanovení chemického rizika; zřízeno v roce 2005)
SIF – Target Safety Integrity Level, Safety Instrumented Function (Cílová úroveň úplné bezpečnosti)
SIL – Safety Integrity Level (Úroveň plné bezpečnosti)

ZDROJ:
Nauš, Antonín. Bezpečnost při práci v nebezpečném prostředí ve Velké Británii. Pracovní lékařství, č. 3, 2006, s. 135 – 136.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail