Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních činnostech se závažnou povahou rizika

Zdroj: 

Dne 21. 10. 2013 bylo zahájeno pilotní ověření školení v rámci projektu číslo č.:CZ.1.07/3.2.03/04.0002 s názvem: "Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních činnostech se závažnou povahou rizika".

Pro cílovou skupinu účastníků projektu „Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních činnostech se závažnou povahou rizika“ byla 21. října 2013 odstartována první třídenní část školicích aktivit. Spojují motivační vyučovací metody vyváženě se sadou profesionálně zpracovaných podpůrných materiálů a představují směr k obohacení dosavadních struktur dalšího profesního vzdělávání ve Zlínském kraji. Rozvíjejí nové znalosti z oboru stavebnictví, ale také prezentují způsoby, jak oživit vzdělávání pro účastníky i pro lektory. 

 

Pilotní školení zacílilo na tři témata, která proporcionálně v logické návaznosti postupně vyplnila program v plánovaných třech dnech. Výuku otevřelo mapování potřeb a vědomostní úrovně účastníků prostřednictvím 20 testových otázek. Hodnocení ukázalo poměrně dobrý znalostní i dovednostní potenciál, i když dlužno říct, že ve zdánlivě „jednoduchých“ otázkách se chybovalo nejvíce. Zpětná vazba od účastníků školení při jeho ukončení potvrdila účinek školení ve sníženém procentu chybovosti i v „záludnějších“ otázkách. Průběžnými ověřovacími testy byly zahajovány a ukončovány všechny výukové dny. Znění vybraných otázek i správných odpovědí lze najít na https://www.facebook.com/rovs.cz.

V tématu prvního výukového dne byla komentována aktuální legislativa v oblasti BOZP, problematika kategorizace prací, pracovních úrazů, osobních ochranných pracovních prostředků, bezpečnostních značek a značení a dále základní dokumentace PO. Hlavní téma druhého dne bylo zaměřeno na osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jeho úlohu a vztahy se spolupracujícími osobami, smluvní vztahy a tvorbu ceny služby. Dále byla probírána tvorba plánu BOZP v různých fázích stavby s praktickou ukázkou využití programu KOO-LEX, který byl účastníkům dodán k připomínkování. Celým výukovým dnem se prolínaly praktické ukázky z probíhajících staveb; byla zmíněna i trestněprávní odpovědnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a demonstrována na případu zřícení mostu nad železniční tratí ve Studénce. Poslední den první části pilotáže byl orientován na problematiku změn stavebního zákona ve vazbě na zákoník práce a zákon o inspekci práce. Znovu byla otevřena diskuse k povinnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Druhá část pilotního ověření školení v rámci zmíněného projektu „Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních činnostech se závažnou povahou rizika“ proběhne v prosinci.

logo_EU

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail