Bezpečná práce ve skladu u regálů

Ač se to na první pohled nemusí zdát, práce ve skladu patří k jedné z nejrizikovějších profesí. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti práce, provádět pravidelné kontroly a především školit zaměstnance.

Místní řád skladu

Pro všechny druhy skladů je povinnost mít zpracovaný místní řád skladu, ve kterém musí být uvedeny tyto informace:

  • osoba odpovědná za sklad,
  • termíny kontrol zařízení a prostředků skladu,
  • termíny technických kontrol,
  • organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz,
  • určení provozní a neprovozní plochy skladu,
  • vybavení a místa pro použití osobních ochranných pracovních prostředků,
  • organizace školení a testování zaměstnanců,
  • půdorysný plán skladu se schématem, které vyznačuje využitelné plochy, pohyb osob, pohyb dopravních prostředků, směr příjezdu a odjezdu dopravních prostředků a způsob parkování.

Požadavky na regály

Dokumentace

Při nákupu nových regálů byste vždy měli obdržet dokumentaci se všemi důležitými informacemi - maximální rozměry regálů, jakými manipulačními prostředky do nich ukládat a vyskladňovat materiál a způsoby kotvení ke stěně či podlaze. Pokud k regálu průvodní dokumentace neexistuje, je nutné zpracovat místní bezpečnostní předpis.

Označení

Všechny regálové systémy by měly být označeny tabulkami, ve kterých je udána maximální nosnost skladové buňky a nejvyšší počet buněk v jednom sloupci.

Kontrola regálů

Pro bezpečnost skladu je nutné provádět minimálně jednou za 12 měsíců kontrolu regálů a dalších skladovacích zařízení. Je třeba zkontrolovat správné označení, nosnost, stabilitu, svislost, vodorovnost, ukotvení a celkový stav.

Bezpečné ukládání do regálů

Všechen materiál se musí skladovat a stohovat tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho pádu nebo sesuvu.

Ruční odebírání a naskladňování materiálu je povoleno maximálně do výšky 1,8 metru. Ve výšce více než 1,8 metru je nutné použít bezpečné pracovní zařízení jako žebřík, pojízdné schody nebo plošiny.

Kvalita regálů

Ať už se jedná o malé nebo velké sklady, kvalita regálů je pro bezpečnost práce klíčová. Vyplatí se tedy investovat do kvalitních regálů, které jsou stabilní a mají dostatečnou nosnost. Profesionální regály bývají často samonosné, nemusíte tak řešit způsob kotvení.

Ve skladech nachází uplatnění nejčastěji policové nebo paletové regály, které se montují jednoduše pomocí zásuvného systému.

Nebezpečné látky

Sklad s nebezpečnými látkami a směsmi musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného ohně. Nebezpečné látky musí být uskladněny v obalech s označením druhu a způsobu skladování, určeném výrobcem. Sklady chemických látek mají přísnější opatření vzhledem ke zvýšenému nebezpečí požáru.

Požadavky na podlahové plochy

Všechny podlahy a skladovací plochy, které jsou používány pro naskladňování a manipulaci břemen musí být rovné, odvodněné, zpevněné a upravené.

Šířka uliček mezi regály

Šířka uliček mezi regály a stohy nesmí být zúžena stabilním zařízením v žádném místě na méně než 1 metr. Uličky musí být neustále volné a průchodné.

Šířka uličky pro manipulační techniku

Šířka uličky pro manipulační vozík musí být vždy minimálně o 0,4 metru širší než je maximální šířka vozíku.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Zaměstnanci ve skladu musí mít pro práci přidělené odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. Pro obsluhu vysokozdvižných vozíků je nezbytná ochrana hlavy. Stejně tak musí mít ochrannou přilbu i ti, co pracují v místech, kde je materiál uložený do větší výšky než 2 metry a není zabezpečen proti pádu do prostoru.

Školení práce ve skladu

Pravidelné školení práce ve skladu by měli podstupovat všichni zaměstnanci skladu a také osoby, které se budou v prostorách skladu pohybovat. Proškolením se výrazně snižuje riziko pracovních úrazů.

Zaměstnanci obsluhující vysokozdvižné vozíky musí být před začátkem práce proškoleni pro jejich bezpečné užívání.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail