Bez praxe nenajdou práci, bez práce nezískají praxi

Zdroj: 

Podzim je pro pracovní trh obdobím největšího náporu absolventů škol. K získání práce jim mohou pomoci projekty, které realizují místní úřady práce i soukromé či neziskové organizace.

Mladí lidé, kteří v letošním roce úspěšně opustili vzdělávací systém, si po prázdninové pauze hledají práci. Často narážejí na problém, že bez praxe je zaměstnavatelé odmítají přijmout. Vyplývá to mj. i z dnešní statistiky vývoje nezaměstnanosti v průběhu září. K 30. 9. 2012 bylo evidováno skoro 35 000 absolventů škol a mladistvých. Jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o bezmála 10 000 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7 %. Projekty realizované za podpory Evropského sociálního fondu se absolventům a mladistvým však snaží pomoci.

Zaměstnavatelé nemají zájem o čerstvé absolventy středního i vyššího vzdělávání z několika důvodů. Chybí jim praxe, často se neumějí správně prezentovat, rozhodovat se či pracovat v týmu. Mladí lidé se tak snadno mohou ocitnout v začarovaném kruhu.

K získání klíčových dovedností pro uplatnění na trhu práce jim mohou pomoci některé z projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizují je mnohdy místní úřady práce, ale i soukromé či neziskové organizace.

Jedním z příkladů pomoci je projekt Pracovní praxe jako odrazový můstek. V Plzeňském kraji ho realizuje obecně prospěšná společnost bfz. „Projekt pomáhá mladým lidem bez praxe a absolventům do 25 let najít motivaci a sebedůvěru pomocí aktivizačně poradenského programu a pracovní diagnostiky. Následně uchazeče nasměruje na rekvalifikační kurz na administrativního pracovníka, obchodního zástupce nebo mu umožní udělat si řidičský průkaz typu B. Cílovým bodem programu je najít třiceti absolventům programu pracovní uplatnění a tím pádem mu zajistit potřebnou praxi,“ říká Jiří Kadlec z obecně prospěšné společnosti bfz. Do jejích kurzů se mohou hlásit mladí lidé registrovaní na místním Úřadu práce.

Další formou pomoci budoucím absolventům mohou být pracovní stáže. Od prosince 2012 do června 2015 se mohou mladí lidé hlásit do projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, který bude realizovat Fond dalšího vzdělávání z prostředků Evropského sociálního fondu. „Stáže budou určené studentům posledních ročníků středních škol a posledních semestrů vyšších odborných a vysokých škol. Osvojí si pracovní návyky a získají praktické zkušenosti v oboru, který studují,“ vysvětluje detaily projektu Pavel Kryštof z Fondu dalšího vzdělávání. Více informací najdou zájemci na www.fdv.mpsv.cz. Fond také již od září nabízí firmám i absolventům možnost zapojit se do projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Stáže ve firmách - vzdělávání praxí“. Projekt na jedné straně umožňuje získat potřebnou praxi a na straně druhé nabízí firmám způsob, jak proškolit nové zaměstnance. Do projektu je možné zapojit se prostřednictvím webové stránky www.stazevefirmach.cz. Pro případné zájemce je zprovozněna infolinka 601 384 844 (v pracovní dny od 9:00 do 16:00; zpoplatněna dle běžného tarifu telefonního operátora volajícího).

Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu tak v dlouhodobém horizontu pomáhají této ohrožené skupině najít svůj potenciál a uplatnění na trhu práce. Pro absolventy je to mnohdy nedocenitelná investice, která nastartuje jejich pracovní kariéru správným směrem.

O Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

OP LZZ je jedním z operačních programů, v rámci kterých Česká republika čerpá prostředky z Evropského sociálno fondu. Ten již více než 50 let pomáhá snižovat nezaměstnanost a vytvářet dobré podmínky na trhu práce.

Finanční pomoc z OP LZZ je určena projektům, které různými způsoby odstraňují bariéry na trhu práce – ať už vytvářejí nová pracovní místa, zvyšují kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných skupin obyvatel či lidí s hendikepem. Koncovými příjemci pomoci jsou konkrétní lidé, kterým se ne vlastní vinou nedaří sehnat práci, nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání.

Na řádné fungování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dohlíží MPSV. Působnost OP LZZ je časově ohraničena programovým obdobím mezi lety 2007 – 2013.

Autor článku: 

Komentáře

Opravdu?

11.10.2012 - 17:06 Jaroslav Krabica
Z vlastních zkušeností vím, že to zase až tak docela pravda nebude. Zeptejte se absolventa, který tvrdí, že ho bez praxe nikam nepřijmou, u kolika zaměstnavatelů se byl zeptat, kolika volal, kolika psal, kolika psal email? Zajimavá by byla, pro porovnání, statistika, kolik zaměstnavatelů je ochotno přijmout absolventy bez praxe. Možná je pes zakopaný někde jinde. Možná je problém absolventů třeba v lenivosti, neschopnosti něco nabídnout, neznalosti jazyků, neschopnosti se prezentovat, prezentovat výsledky, vyjadřovat se apod. Zkrátka ve vlastnostech, které by absolvent VŠ měl rozhodně mít i bez praxe nebo s minimální praxí. Zaměstnavatelé nejsou "tupci". Proč by neměli chtít mladého člověka, který má co nabídnout? Učený z nebe nespadl, to je jasné a stále to platí a platit bude, ale... potenciál je potenciál a investice do budoucna, byť nejistá, je riskem a může být i ziskem.

Re: Opravdu?

11.10.2012 - 21:29 Norbert Chalupa
Souhlasím s Vámi, pane Krabico, a ještě k tomu zakopanému psovi. Je to velmi hluboká problematika, v poslední době hodně diskutovaná. Krátce po roce 1989 se situace zcela změnila a to tak, že vše co bylo před rokem 1989 bylo apriori špatně. Takže celý propracovaný systém školství se rozboural a všichni začali studovat střední a vysoké školy a učňovské obory byly zcela stranou. Copak nešlo dát ideologii stranou a vzít si to dobré? Už tehdy jsem si říkal, že je to moc špatně a ty důsledky se později projeví. Nebyl to jen můj pocit. Každý, kdo se jen trochu reálně díval na vývoj a směrování společnosti, školství, musel k tomuto názoru dojít. Dnes to máme tady, kupy středoškoláků bez odborného zaměření, kupy vysokoškoláků se zaměřením na humanitní obory, ale inženýři a řemeslníci žádní. Možná také proto, že se začalo likvidovat naše hospodářství. Kde je zemědělství, strojírenství, hutnictví, zbrojní průmysl atd.? Všichni víme kde .. Takže, nějaká injekce na praxi absolventů z fondů EU nepomůže, chce to znovu důmyslně propracovat celý systém školství a vzdělávání s ohledem na další vývoj a rozvoj společnosti a výroby. Zejména podporovat vědu, výrobu, zaměstnavatele, kteří vyrábějí, zaměstnávají lidi a jsou schopni prodat! To je to, co nás živí. A naprostý základ výchovy ke všemu, je v rodině. Nepodezírejte mě, prosím, z propagace minulého režimu. Nebyl jsem nikdy politicky aktivní a vždy se snažím dívat reálnýma očima bez ohledu na to, jestli to přišlo zprava, nebo zleva.

Re: Opravdu?

12.10.2012 - 12:11 František Černý
Pane Chalupo, souhlasím s Vaším názorem a dovollil bych si ho lehce rozvinout. Po roce 1989 opravdu došlo k závratným změnám ve školství, jak je popisujete. Na druhou stranu je pravda, že ve všech inzerátech zaměstnavatelé chtějí praxi a vědí proč. Sám jsem před lety takto sháněl práci a i když jsem praxi neměl, na takové inzeráty jsem ragoval a nakonec to vyšlo. Neměl jsem praxi, ale v pohovoru jsem předvedl znalosti a dokázal i říct, jak to chodí v reálném pracovním životě, protože jsme na praxxi do výroby chodili a odborné předměty nás učili praktici, kteří do školy docházeli externě, jinak se svým oborem živili v podnicích. Domnívám se, že hlavní chyba je v lidském materiálu, který učí a sám probíranému často nerozumí, nebo zná pouze teorii, nejsou schopni zkušenosti z praxe předat, protože žádné nemají. (pamatuji si jak se pan šéf překvapeně tvářil, když se mně na pohovoru zeptal na slangové označení jedné činnosti a já byl schopen říct o co jde, i když jsem přiběhl rovnou ze školy a neměl žádnou praxi). Tento problém začíná bohužel už na základních školách, kde dokážou vykládat dětem takové s odpuštěním hovadiny, že je z toho člověku kolikrát zle. A myslím, že úředníci opět snaží řešit následky a to ještě dosti pofidérním způsobem, těžko to totiž bude přístupné všem, místo aby řešili příčiny. Bohužel se takto "koncepčně" náš stát chová téměř ve všech oblastech. No a rodina samozřejmě hraje svou a asi nejpodstatnější roli. Otec mi před koncem základní školy říkal, nejdřív se vyuč, maturitu a vysokou si pak můžeš klidně udělat taky a třeba i při zaměstnání. A měl svatou pravdu, jenže dnešní rodiče to vidí asi jinak.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail