Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2012

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2012 a dále jejich vývojem od roku 2003. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2012, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod.

Část 7. 4 Smrtelná pracovní úrazovost podle právní formy podniku v roce 2012

Část 7. 4 Smrtelná pracovní úrazovost podle právní formy podniku v roce 2012

Tato část analýzy se zabývá rozdělením smrtelných pracovních úrazů podle právních forem podniků, které se účastnily na vzniku těchto úrazů, zejména ty podniky, kde byl postižený zaměstnanec zaměstnán (viz tab. č. 4).

Tabulka č. 4  Právní forma podniků figurujících při smrtelných pracovních úrazech v ČR v roce 2012 (VÚBP)

kód právní forma počet %
1 01  Podnikající fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku 13 10,7
1 02  Podnikající fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku 1 0,8
1 03  Samostatně hospodařící rolník nezapsaný do obchodního rejstříku - -
1 07  Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obch. rejstříku 1 0,8
1 11  Veřejná obchodní společnost - -
1 12  Společnost s ručením omezeným 56 46,3
1 13  Společnost komanditní - -
1 21  Akciová společnost 30 24,8
2 01  Zemědělské družstvo 1 0,8
2 05  Družstvo 7 5,8
3 01  Státní podnik 3 2,5
3 13  Česká národní banka - -
3 25  Organizační složka státu 1 0,8
3 31  Příspěvková organizace 2 1,7
3 52  České dráhy 2 1,7
3 91  Zdravotní pojišťovna - -
4 21  Zahraniční osoba 4 3,3
celkem zúčastněných podniků 121 100

Z tabulky vyplývá, že na smrtelných pracovních úrazech se účastnily podniky převážně ze soukromého sektoru. Jde především o tři skupiny podniků, a to o společnosti s ručením omezeným, dále o akciové společnosti a nakonec o fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku. Tyto tři skupiny tvořilo 99 podniků z celkových 121, tj. 82 %.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail