Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2012

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2012 a dále jejich vývojem od roku 2003. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2012, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod.

Část 1. Úvod

Část 1. Úvod

Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také právní předpisy porušené v přímé souvislosti se smrtelnými pracovními úrazy.

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2012 klesl proti roku předcházejícímu o 12 případů. Na tomto poklesu se nejvíce podílel pokles počtu smrtelných pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu (o 11). Vzdělávání také zaznamenalo pokles počtu případů (o 4) a nebyl zde zaznamenán žádný případ. Ženy utrpěly jen 2 smrtelné pracovní úrazy, což je historické minimum. V obou případech se jednalo o dopravní nehody.

Největší podíl na smrtelných pracovních úrazech měly dopravní nehody na pozemních komunikacích (silnice). Při 28 událostech se smrtelně zranilo 31 zaměstnanců, z toho při havárii automobilu 26 a motocyklu 1. Dále z toho došlo ke 3 případům sražení chodce a jednomu střetu automobilu s vlakem na železničním přejezdu. Kromě toho došlo ke 3 případům zachycením pracovníka vlakem nebo železničním vozem. Případy způsobené pádem letadla nebyly evidovány žádné. V roce 2008 došlo k meziročnímu snížení počtu všech usmrcených osob při dopravních nehodách na pozemních komunikacích v ČR téměř na hodnotu úspěšného roku 2006. Tento trend dále pokračoval i v letech 2009 (901 usmrcených osob), 2010 (802 usmrcených osob), 2011 (773 usmrcených osob) a 2012 (742 usmrcených osob). Tím došlo i ke snížení počtu smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách na pozemních komunikacích. Ženy utrpěly při dopravních nehodách 2 smrtelné pracovní úrazy.

Pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky se podílely na vzniku pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny jen 4,3 %, na závažných již 15,7 % a na smrtelných dokonce 34,5 %. Znamená to, že čím byly v pracovní úrazovosti škody na zdraví vážnější, tím se na tom více podílely dopravní nehody. Z policejních statistik vyplývá, že pozemní komunikace v ČR jsou nebezpečný prostor, jeden z nejhorších v Evropě. Z celkem usmrcených 742 osob při dopravních nehodách v roce 2012 v ČR jich byla přibližně 4 % v pracovně právním vztahu.

Dalším velmi častým druhem nehody s následkem smrti byly pády osob z výšky nebo do hloubky a pády předmětu na osobu. Tyto případy dohromady se na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů podílely 41 % (46 případů).

Smrtelné pracovní úrazy byly rozloženy téměř do všech odvětví a v rámci odvětví jejich vznik často souvisel především s prováděnými činnostmi, které zase souvisely se zaměstnáním zraněného zaměstnance (KZAM). Nelze se proto omezit jen na rozdělení případů podle odvětví podniků (CZ-NACE), ale i na odvětví událostí, které se často liší, dále pak na činnosti a na zaměstnání zraněného zaměstnance.

Vysoký počet smrtelných pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu je dán rozsáhlostí tohoto odvětví (počet pojištěnců). Dopravní nehody se na případech ve zpracovatelském průmyslu podílely jen sedmi událostmi.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail