Analýza pracovních úrazů v plynárenství v ČR

Bezpečnost je jednou z nejvýznamnějších součástí každodenního života. Pojem „bezpečný“ (z anglického „secure“) pochází z latinského „securus“ a znamená „bez starostí“. Jedním z procesů managementu rizik ve vztahu k systému řízení bezpečnosti práce u dodavatelů zemního plynu je také monitoring a analýza vzniklých pracovních úrazů.

Bezpečnost je jednou z nejvýznamnějších součástí každodenního života. Pojem „bezpečný“ (z anglického „secure“) pochází z latinského „securus“ a znamená „bez starostí“. Jedním z procesů managementu rizik ve vztahu k systému řízení bezpečnosti práce u dodavatelů zemního plynu je také monitoring a analýza vzniklých pracovních úrazů.

Podle statistik vzniklo u dodavatelů zemního plynu ve sledovaném období 10 let celkem 681 pracovních úrazů (16 těžkých úrazů, 4 smrtelné úrazy). Následující graf ukazuje počty pracovních úrazů s pracovní neschopností  trvající déle než 3 dny podle evidence SÚIP.

 Ilustrační obrázekIlustrační obrázek

Ke klesajícímu trendu v počtu pracovních úrazů přispělo snížení počtu zaměstnanců v plynárenství. Od roku 2002 bylo provedeno několik organizačních změn včetně procesu outsorcingu služeb, které představují mj. i snížení počtu zaměstnanců, a to až o 1/3. Při analýze druhu, příčin a místa pracovních úrazů je nutné zmínit, že kompetentní zaměstnanci přepravních a distribučních společností vyhodnocovali příčiny úrazu individuálně bez společných kritérií. Z tohoto důvodu nebylo při evidenci a vyhodnocení pracovních úrazů, s ohledem např. na místo úrazu, zdroje rizika, postupováno jednotně, a proto je nutné brát následující údaje jako informativní. Nicméně pro základní a prvotní přehled v  této oblasti jsou údaje o skutečně vzniklých pracovních úrazech v plynárenství cennou informací.

Ilustrační obrázek

Nejčastější místa pracovních úrazů v plynárenství

Ze statistických údajů je také zřejmé, že dopravovaný, za určitých okolností nebezpečný plyn ovlivňuje výši pracovních úrazů u dodavatele plynu pouze minimálně. K nejčastějším zraněním patří pohmoždění končetin pohybového ústrojí. Nejvíce pracovních úrazů vzniká v souvislosti s provozem dopravních prostředků (téměř 23 %).

Nutno dodat, že zjištěné statistické údaje se shodují se zjištěnou skutečností i u dodavatelů plynu v Německu. Statistika potvrzuje, že zaměstnanci dodavatele plynu po organizačních změnách stráví až 1/3 pracovní doby dopravou k místu kontroly a údržby. Tento fakt ještě umocňuje skutečnost, že počet ujetých kilometrů v souvislosti se změnou organizace práce u dodavatelů plynu v ČR rok od roku roste. V současné době najezdí zaměstnanec údržby plynárenského zařízení v průměru cca 1100 km za měsíc, což je téměř dvojnásobek oproti roku 1996.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail