Alergická reakce na kočky jako pracovní úraz?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnanec prováděl elektroinstalační práce v bytě, kde bylo větší množství koček. V průběhu práce asi po 2 hodinách se dostavila silná alergická reakce. Zaměstnanec vyhledal lékaře, který určil, že se jedná o alergickou reakci na kočky. Zaměstnanec již dříve měl pocit, že na kočky je alergický, ale vždy byla tak slabá reakce, že ani nevyhledal lékaře. V současné době je v pracovní neschopnosti již pátý den a je předpoklad jejího pokračování. Může se jednat o pracovní úraz? A v jakém případě by to byla nemoc z povolání?

V daném případě se nejedná ani o pracovní úraz ani o nemoc z povolání, nemoc z povolání by musel posoudit ordinariát nemocí z povolání. Zde je asi předpoklad, že po vyléčení bude dotyčný vědět, že je alergický na kočky a vyvaruje se kontaktu s nimi, resp. když s nimi nepřijde do styku, nemoc se nebude opakovat. Jedná se však o obecné poškození zdraví, které vzniklo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Na to se vztahuje jednak obecné ustanovení § 265 odst. 1 zákoníku práce – zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. A pak ustanovení § 271n odst. 2 zákoníku práce – jde-li o jinou škodu nebo nemajetkovou újmu na zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, platí pro způsob a rozsah její náhrady ustanovení o pracovních úrazech. Zaměstnavatel je tedy povinen konkrétní poškození zdraví odškodnit, i když se nejedná ani o pracovní úraz ani o nemoc z povolání. V praxi se tyto škody běžně vyskytují. Například při manipulaci s chemickými látkami dojde k alergii při styku s kůží a ta se vyléčí, a když dotyčný více nepřijde s konkrétní látkou do styku, tak se jeho nemoc neopakuje.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail