Devatenáctý ročník ocenění Podnik podporující zdraví

Zdroj: 

Zástupci společností ocenění převzali 31. 10. 2023 v prostorech Kaiserštejnského paláce na Malé Straně v Praze. V letošním roce byly oceněny nejen podniky, které se do soutěže zapojily poprvé, ale také podniky, které obhajovaly tituly z předešlých let. Zároveň zde byl vyhlášen jubilejní 20. ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví 2024 ředitelem odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Mgr. Matyášem Fošumem.

Každoročně, od roku 2005, hlavní hygienik České republiky vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavním cílem této soutěže je ocenit ty podniky, pro které se podpora zdraví stala nedílnou součástí každodenního pracovního života, a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců.

Pro podniky oceněné titulem Podnik podporující zdraví je samozřejmostí plnění všech legislativních požadavků týkajících se předcházení poškození zdraví a minimalizace rizik. Řada zaměstnavatelů si v poslední době velmi dobře začala uvědomovat, že pracoviště je jedním z nejdůležitějších prostředí vhodných pro podporu zdraví. Vidí, že úspěch firmy jako celku je postaven na zdravé, kvalifikované a motivované pracovní síle,“ vyzdvihuje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková, MHA.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 24 podniků, přičemž 7 podniků úplně poprvé. Celkový počet Podniků podporujících zdraví se rozrostl na 95 a celkový počet zaměstnanců oslovených v  prvoauditech je takřka 140 000.

Podniky, které se ucházely o titul Podnik podporující zdraví, byly hodnoceny na základě sebehodnotícího dotazníku, který je nám zasílán společně s aktuálním popisem Projektu podpory zdraví. Velký důraz je také dáván na informace získané z osobního auditu a další dodané materiály. Řada těchto podniků se stará nadstandardně nejen o své zaměstnance, ale jejich aktivity jsou přínosem pro široké okolí a jsou důležitým činitelem ve svém regionu. Navíc příkladnou péčí o zdraví a zdravý životní styl svých zaměstnanců motivují další podniky ke snaze zavést podobná opatření,“ popisuje za tým hodnotitelů vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství, MUDr. Vladimíra Lipšová.

Zástupce jedné ze společností, která ocenění Podnik podporující zdraví přebírala už popáté, dodává: „Zdraví zaměstnanců považujeme za jeden ze strategických podnikových cílů, který napomáhá udržet jak produktivitu, tak konkurenceschopnost. Veškeré aktivity podporující zdraví a zdravý životní styl připravujeme na míru našim zaměstnancům, pravidelně je vyhodnocujeme a sledujeme jejich přínos.“

V porovnání s celorepublikovou fluktuací, která se loni pohybovala okolo 14 %, se s nástupem nového vedení, zavedeným programům podpory zdraví a změně přístupu k zaměstnancům, drží naše hodnoty na mnohem nižších číslech, cca 6 %. Před těmito kroky jsme se pohybovali okolo 30 %,“ doplňuje zástupce další oceněné společnosti.

Závěrem lze konstatovat, že podpora zdraví je nejen aktivita přínosná, ale i radostná, přinášející uspokojení jak zaměstnancům a jejich rodinám, tak zaměstnavatelům. Výsledkem programů podpory zdraví na pracovišti je snížení krátkodobé pracovní neschopnosti, snížení fluktuace, snížení pracovní úrazovosti, zlepšení produktivity a zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců. Významným benefitem nadstandardní péče o fyzické i duševní zdraví zaměstnanců a dobré vztahy na pracovišti je zvládání nejen běžných, ale i krizových situací.

Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky (počet zaměstnanců nad 250) a Malé a střední podniky (do  250 zaměstnanců). Získaný titul je udělován na dobu 3 let.

Seznam oceněných podniků najdete v tomto článku.

Uzávěrka podání přihlášek do dalšího ročníku soutěže s písemným Projektem podpory zdraví bude  29. 02. 2024. Informace o podmínkách soutěže a Kritéria pro hodnocení jsou k dispozici na těchto kontaktech:

Státní zdravotní ústav

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Tel: 267 08 2415, 267 08 2731

E-mail: jana.zonova@szu.cz, dana.sourkova@szu.cz,

www.podnikpodporujicizdravi.cz

Předávání ocenění Podnik podporující zdraví v Kaiserštejnském paláci
Předávání ocenění Podnik podporující zdraví v Kaiserštejnském paláci
Předávání ocenění Podnik podporující zdraví v Kaiserštejnském paláci

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail