Zodpovědnost instruktorů na školních akcích

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Ve škole neustále narážíme na problém s nejasnou legislativou týkající se akcí pořádaných školou. Při uzavření smlouvy o zajištění školy v přírodě nebo lyžařského výcviku nám agentura vysvětlila, že i přes objednaný odpolední program nenesou jejich instruktoři přímou odpovědnost za svěřené žáky, tudíž musí být učitelka přítomna i na odpoledním programu. Má otázka zní, zda je pedagogický pracovník bezvýhradně odpovědný za žáky na podobné akci, nebo může být tato odpovědnost smluvně přenesena na pořádající osobu, resp. její pracovníky (vychovatele, instruktory atd.).

Objektivní odpovědnost školy za úraz žáka například na lyžařském výcviku ze školy sejmout nelze. To je objektivní odpovědnost jako v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a nezkoumá se, kdo co zavinil. Škola odpovídá za žáka při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a toho se nemůže zprostit ani smluvně. Není tedy třeba přímo zjišťovat, kdo co zavinil. Pedagogický pracovník není odpovědný za to, že si žák zlomil nohu, o tom ta odpovědnost není.

Nedokážu jednoznačně říci, jestli učitelka musí „stát na svahu“, když jsou žáci pod dohledem instruktora. Nevím ani, co by v dané situaci zachránila nebo lépe řečeno, za co by měla odpovídat. Spíše se domnívám, že tam stát nemusí. V případě, že by instruktor dal žákům pokyn, který by byl v rozporu s obecnými pravidly prováděné instruktáže, a žáci se při jeho provádění zranili, by se to řešilo jinak. To by byla obecná odpovědnost dotyčného instruktora. Tomu by se prokazovalo zavinění. Ale když k úrazu dojde na svahu při běžném výcviku, tak to se stát může, ať tam učitelka stát bude či nebude. Tam se pak musí řešit jiná situace – jestli žák dbal pokynů instruktora, nebo jestli si počínal v rozporu s pokynem, který mu byl dán, a třeba jednal zjevně lehkomyslně. To pak je porušení pokynu, a to se řeší stejně jako v pracovním právu – škola se zčásti své odpovědnosti za úraz zprostí neboli deliberuje se. V tomto momentě bych viděla jinou důležitou věc. A sice, aby učitelka byla v dosahu, kdyby skutečně došlo k úrazu, aby mohla zjistit na místě příčiny a okolnosti úrazu a zapsat úraz do knihy úrazů, vyslechnout žáky apod. Tím ale, že je v dosahu, není myšleno, že musí stát vedle instruktora a sledovat průběh instruktáže. Lze to řešit telefonicky.

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. .: 37 014/2005-25 (naše jediná pomůcka k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků) v článku 15 o lyžařském výcviku stanoví: „Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci.“ Proto dovozuji – pokud má instruktor pro svoji práci potřebnou kvalifikaci a předpoklady, pak provádí výcvik v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany žáků a nemusí nad ním nikdo (ani učitelka) stát. Nakonec asi nejdůležitější bude skutečně dobře ověřit, jestli instruktor má skutečně kvalifikaci a dostatečné zkušenosti, jednoduše řečeno – vybrat dobrého instruktora. Tím se pak zajistí i ochrana a bezpečnost žáků.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail