Znovuzahájení stavby a určení koordinátora BOZP

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Cais z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Jsme stavební společnost, která začala realizovat stavbu již v červnu 2006.  Stavební povolení pro tuto stavbu bylo tedy vydáno před účinností z. č. 309/2006 Sb. Po provedení části zemních prací byla stavba zastavena z důvodů plánovaných změn projektu. Změna stavebního povolení a znovuzahájení stavby proběhlo v listopadu 2007, tedy po nabytí účinnosti z. č. 309/2006 Sb. Má v případě této stavby stavebník povinnost určit koordinátora?

Přechodné ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se ve Vašem případě neuplatní a zadavatel stavby má povinnost za podmínek uvedených v paragrafu 14 tohoto zákona koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určit. Smyslem citovaného přechodného ustanovení bylo nepodkopávat právní jistotu účastníků právních vztahů, umožnit zadavatelům dokončení staveb za jimi očekávaných a předpokládaných podmínek a nákladů a neukládat jim provádění změn pouze proto, aby učinili zadost požadavkům právních předpisů, které jim při zahájení stavby nemohly být známy. Ve Vašem případě však ke změně projektové dokumentace a z ní vyplývajícím dalším změnám organizační a finanční povahy, v neposlední řadě i k novému stavebnímu řízení, došlo tak jako tak, a to již v době účinnosti nové právní úpravy. Určení koordinátora a jeho zapojení do přípravy a realizace stavby tak mohlo (a mělo!) být vzato do úvahy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail