Změny v pilotním projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“

Zdroj: 
Od 1. července 2007 se zavádí nová kategorie vysoce kvalifikovaných účastníků pilotního projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“. Bude otevřena pro cizince zaměstnané v České republice na pozici, která vyžaduje vysokoškolské vzdělání a odpovídá jejich kvalifikaci – vzdělání nebo praxi. Tato kategorie bude moci požádat o povolení k trvalému pobytu už po 1,5 roce účasti v projektu.

Od 1. července 2007 se zavádí nová kategorie vysoce kvalifikovaných účastníků pilotního projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“. Bude otevřena pro cizince zaměstnané v České republice na pozici, která vyžaduje vysokoškolské vzdělání a odpovídá jejich kvalifikaci – vzdělání nebo praxi. Tato kategorie bude moci požádat o povolení k trvalému pobytu už po 1,5 roce účasti v projektu.

Z dosavadních zkušeností z realizace pilotního projektu vyplývá, že vysoce kvalifikovaní a vysokoškolsky vzdělaní odborníci nemají problémy s integrací do české společnosti. Řada z nich nastupuje do zaměstnání v oboru bezprostředně po svém příchodu a jsou tak pro Českou republiku maximálním přínosem. Vznik nové kategorie umožní těmto jedincům dřívější stabilizaci jejich pobytové situace a bude je tak motivovat v ČR zůstat.

Od stejného data se do pilotního projektu zapojí i nová země - Indie. Občané Indie budou moci společně s občany Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Kanady, Kazachstánu, Makedonie, Moldavska, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny získat po splnění potřebných podmínek trvalý pobyt v ČR ve zkrácené lhůtě 2,5 let nebo v rámci nové kategorie už za 1,5 roku. Stejnou možnost mají zahraniční absolventi českých vysokých a středních škol bez ohledu na zemi původu.

Významnou změnou je také prodloužení a rozšíření ochranné lhůty na hledání nového pracovního místa. Pro všechny účastníky projektu se ochranná lhůta prodlužuje z dosavadních 30 na 45 dnů. V průběhu prvního roku účasti v projektu se tzv. ochranná lhůta poskytuje pouze v případech ztráty zaměstnání z důvodů „na vlastní vůli nezávislých“. V průběhu dalších let se nově poskytuje i v dalších případech ztráty zaměstnání, s výjimkou ukončení pracovního poměru z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. Díky ochranné lhůtě nemusí účastník projektu při ztrátě zaměstnání ihned opustit území Česka, ale může si zde nalézt práci novou bez přerušení platného pobytového titulu.

Kvóta, stanovená na pátý projektový rok, činí 2000 osob.

Pilotní projekt odstartovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 28. července 2003. Je to projekt zkušební, testovací a délka jeho pilotní fáze je naplánovaná na pět let. V České republice představuje první krok v oblasti řízené pracovní migrace a jako takový je pozitivně vnímán i zahraniční odbornou veřejností. Česká republika je první zemí středoevropského postkomunistického prostoru, která podobný projekt začala realizovat. Jeho cílem je přivést do ČR zahraniční odborníky, kteří se zde chtějí usadit i se svými rodinami. Prvních 153 účastníků pilotního projektu a jejich rodinných příslušníků trvalý pobyt ve zkrácené lhůtě již získalo.

Souhrnné výsledky a zkušenosti z fungování pilotního projektu budou, spolu s návrhy dalších opatření v oblasti řízení pracovní migrace, zpracovány po skončení pilotní fáze projektu v příštím roce. Z dosavadních zkušeností z realizace projektu už je nicméně zjevné, že při současné legislativě nemusí zaměstnavatelé nalézt zahraniční pracovníky ze třetích zemích vždy v termínu vyhovujícím jejich potřebám.

Výběr do projektu probíhá na základě počítačové procedury, ve které musí zájemci získat z maximálně možných 66 bodů nejméně 25. Hlavními kritérii jsou dosažené vzdělání a pracovní zkušenost. Zájemce o vstup musí mít minimálně střední vzdělání s maturitou. Důležitou úlohu hraje i věk, jazykové znalosti, předchozí zkušenosti se životem v České republice a rodinná situace. Vstup do pilotního projektu je možný pouze elektronicky prostřednictvím přihlášky on-line na internetové stránce projektu www.imigracecz.org. Úspěšné kandidáty vybírá specializovaná počítačová aplikace na konci každého měsíce. Výběr účastníků je v maximální možné míře objektivní a transparentní a zabezpečený před zneužitím ze strany kandidátů.

MPSV dosud zařadilo do projektu během 34 výběrových procedur 642 osob. Z nich je 176 z Bulharska, 139 z Ukrajiny, 93 z Běloruska, 61 z Ruska, 38 z Kazachstánu, 37 z Moldavska, 20 ze Srbska a Černé Hory, 8 z Chorvatska, 7 z Makedonie, 6 z Bosny a Hercegoviny a 3 z Kanady. Do projektu vstoupilo také 51 zahraničních absolventů českých vysokých škol a tři zahraniční absolventi českých středních škol, kteří pocházejí z Ukrajiny, Běloruska, Ruska, Bulharska, Ekvádoru, Arménie, Černé Hory, Íránu, Jemenu, Jordánska, Makedonie, Moldavska, Mongolska, Pákistánu, Palestiny, Srbska, Sýrie, USA, Uzbekistánu a Vietnamu. Mezi účastníky je 392 mužů a 250 žen. Celkem 413 účastníků má vysokoškolské vzdělání, 229 účastníků jsou středoškoláci.

Pokud jde o profesní složení účastníků projektu, mezi nejčastěji zastoupené patří odborníci z oblasti informačních technologií (95), administrativy (70) a technických profesí (67). Profesní struktura zbývajících účastníků projektu je následující: 41 jich pracuje ve zdravotnictví, 37 ve sféře managementu, vědeckých pracovníků je 35, 13 jich působí v uměleckých profesích. Tři účastníci pilotního projektu jsou právníci a zbytek se řadí do kategorie různé.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail