Zkušenosti z prověrek bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů v rámci programu "Bezpečný podnik"

V letošním roce to bude již 23 let, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo program „Bezpečný podnik“. Ke dni 23. 10. 2018 bylo držitelem platného osvědčení „Bezpečný podnik“ celkově 79 právních subjektů, což představuje přibližně 65 000 zaměstnanců.

Počty podniků vlastnících platné osvědčení „Bezpečný podnik“ dle jednotlivých oblastních inspektorátů práce (OIP) jsou uvedeny v následující tabulce:

OIP pro hl. město Prahu 5
OIP pro Středočeský kraj 7
OIP pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina 16
OIP pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj 10
OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj 4
OIP pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj 8
OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 10
OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 19

Oblastní inspektoráty práce prováděly v roce 2018 prověrky dle programu „Bezpečný podnik“ ve firmách, které se nově přihlásily do programu „Bezpečný podnik“, a ve firmách, kterým končila platnost osvědčení uplynutím 3 let. V průběhu prověrek programu „Bezpečný podnik“ byly inspektory ve výrobních a provozních prostorech podniků zjišťovány převážně drobné závady, které byly podniky odstraněny do ukončení prověrky. Největší počet závad byl zjištěn při prověrkách vyhrazených technických zařízení.

V průběhu prověrek systému řízení BOZP v rámci programu „Bezpečný podnik“ bylo u některých podniků inspektory například zjištěno, že podnik má zpracovanou dokumentaci o vyhledání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních, ale tato rizika byla v dokumentaci uvedena obecně a nebylo v ní uvedeno, kde se tato konkrétní rizika vyskytují, na jaké části stroje, na jakém pracovišti, při jaké činnosti apod., a z tohoto důvodu byla v dokumentaci uvedena obecná opatření. Při prověrkách bylo však ve většině podniků inspektory zjištěno, že mají v dokumentaci o vyhledání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních uvedena konkrétní rizika a k nim ještě přiložené fotografie, ze kterých jsou tato konkrétní rizika zřejmá a ze kterých je také zřejmé, kde se tato rizika vyskytují.

Na základě zjištěných skutečností při provedených prověrkách inspektoři doporučovali vedení podniků přijmout pro zlepšení systému řízení BOZP organizační opatření, například úpravu a doplnění vnitřních předpisů a také technická opatření.

Pro další zkvalitňování úrovně systému řízení BOZP některé OIP organizují specializované konference, a to nejen pro účastníky programu „Bezpečný podnik“, ale také pro organizace, se kterými mají obchodní vztahy.

V rámci působnosti OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj byly v letech 2017 a 2018 uspořádány dvě odborné konference, každá v jiném průmyslovém podniku, který je držitelem ocenění Bezpečný podnik.

Závěrem lze konstatovat, že program „Bezpečný podnik“ je důležitou součástí preventivní činnosti OIP v oblasti BOZP a pracovněprávních vztahů. V podnicích, které mají zavedený systém řízení BOZP, se většinou snížil počet pracovních úrazů a úrazová četnost (počet pracovních úrazů na 100 zaměstnanců) se převážně pohybuje mezi hodnotou 0 až 0,3. Poznatky z prověrek programu „Bezpečný podnik“ jsou přínosné nejen pro zaměstnavatele, ale také pro inspektory, kteří si při prověrkách rovněž zvyšují znalosti o nových a nejmodernějších systémech řízení BOZP, o nových a vyspělých technologiích, neboť právní subjekty, ve kterých se prověrky provádějí, mají většinou nadnárodní působnost a jsou ve svém oboru na špičkové úrovni.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail